ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 135 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
132Production Supervisor (หัวหน้างานผลิต)
บริหารจัดการ การผลิตงานโลหะประจำวัน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย กำกับดูแล มอบหมายงานลูกทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
134หัวหน้าคลังวัตถุดิบ
บริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการตรวจรับ เบิกจ่าย การจัดเก็บ วัตถุดิบ ควบคุมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอ และ ทันต่อการใช้งาน ควบคุม มอบหมาย ติดตามการทำงานของลูกทีม ปรับปรุงการทำงานในแผนก ทำรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
135Process Engineer
ปรับปรุงกระบวนการผลิต งานโลหะแผ่นแปรรูป ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสบการณ์งานโลหะ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
136พนักงานสรรหาและฝึกอบรม
1.ทำแผนฝึกอบรมประจำปี ประสานงานให้มีการอบรมตามแผน บันทึกผล 2.ทำแผนกำลังพลประจำปี สรรหา คัดเลือกให้ได้พนักงานตามคุณสมบัติที่ต้องการ จนได้พนักงานมาทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
137Sales Executive
พูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน และสินค้า • จัดทำเอกสารการนำเสนอ เพื่อที่จะนำเสนอต่อลูกค้าอย่างมั่นใจ • ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าต่อลูกค้า • จัดการด้านงานประชาสัมพันธ์ผ่านทางลูกค้าก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
139หัวหน้าคลังผลิตภัณฑ์
บริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการตรวจรับ เบิกจ่าย การจัดเก็บ สินค้า ควบคุมปริมาณสินค้าให้เพียงพอ และ ทันต่อการขาย ควบคุม มอบหมาย ติดตามการทำงานของลูกทีม ปรับปรุงการทำงานในแผนก ทำรายงาน งา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
140ฝ่ายขายต่างประเทศ
Responsibilities; Implement an approved marketing plans by working with distributors to deploy marketing activity with KPI monitoring in the assigned countries Development, launch Products & Ser...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด