ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 49 หน้า จำนวน 485 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
2พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้าตามขนส่ง และทำงานช่วยเหลือแผนกอื่นๆ ยามว่างไม่มีขนส่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว กลอรี่ สตาร์ ออโต้โมทีฟ จำกัด
3เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายขาย
รับออเดอร์ ประสานงาน คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า วางแผนการออกรถส่งสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว กลอรี่ สตาร์ ออโต้โมทีฟ จำกัด
4เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำ ออกใบ PR ออกใบ PO ส่งแฟกซ์ ติดต่อประสานงานกับชัพพลายเอ้อ จัดหาชัพรองรับงาน ต่อรองราคา ดูแล คลังสินค้า วัสดุสิ้นเปลือง ควบคุมสโตร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว กลอรี่ สตาร์ ออโต้โมทีฟ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
ขายสินค้า online (ทุกช่องทาง) เปิดใบเสนอราคา เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขาย ติดต่อประสานงานทั่วไป งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คร๊าฟ แลนด์ จำกัด
6Sales ออกตลาด
ดูแลฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างยอดขาย ประสานงานเรื่องใบเสนอราคากับลูกค้า และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คร๊าฟ แลนด์ จำกัด
7พนักงานบัญชี ด่วนมาก!!!!!!
ตรวจสอบรายรับ รายจ่าย / ตรวจสอบยอดขาย / สรุปยอดขายของบริษัท ส่งให้นักงานใหญ่ของบริษัท และงานเอกสารบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
8พนักงานการตลาดต่างประเทศ ( ด่วนมาก !!!)
ดูแลการขายสินค้าในเว็บไซต์ Alibaba และทำข้อมูลสินค้าเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอลูกค้า ตอบข้อซักถามลูกค้า และรายละเอียดต่างๆของสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
9Sales Supervisor (ปฎิบัติงานแถวพระราม 2 )
รับเป้ายอดขาย รายเดือน รายไตรมาส รายปี วางกลยุทธ์ด้านการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายยอดขาย ควบคุมดูแลผลักดันทีมขายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนหากระบวนการ หาเครื่องมือ ที่จะช่วย Suppor...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด
10Technical Support (พระราม 2 แขวงบางมด)
ออกแบบ Solution ระบบกล้องวงจรปิด / ระบบรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า -จัดทำคู่มือการใช้งาน / ภาพตัวอย่าง / แนะนำสินค้าให้กับฝ่ายขาย และลุกค้า -Training การใช้งานสินค้าให้กับลุกค้า -ทดสอบสินค้าที่สั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด