ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 57 หน้า จำนวน 563 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้จัดการฝ่ายการตลาด **ด่วน**
1. วางแผนกลยุทธ์การตลาด ออกโปรโมชั่น/เคมเปญต่างๆเพื่อสร้างยอดขาย ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 2. ควบคุมงบประมาณและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 3. อื่นๆ ตามที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
2เจ้าหน้าที ไอ ที (ด่วน)
ดูแลระบบ IT ของบริษัทฯ ทั้งหมด ระบบ Lan และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด
3Project Manager
บริหารงาน/ควบคุมวิศวกรโครงการและลูกค้า ตามโครงการ (site) ที่ได้รับมอบหมาย •บริหารงาน/ควบคุมการดำเนินโครงการ Site งานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่กำหนด •ควบคุม ดูแลการปฏิบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค บีซ จำกัด
4Accounting Manager
•กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งดำเนินระบบบัญชี และการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท •ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง •ควบคุมแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค บีซ จำกัด
5พนักงานประจำห้องแล็บ
- บรรจุและแพ็คกิ้ง - ธุรการเอกสารต่างๆ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องแล็บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
6พนักงานรับส่งเอกสาร
1. เก็บเช็ค 2. วางบิล 3. รับส่งเอกสาร 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
7พนักงานขาย
ขายอุปกรณ์ แก้ววิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
8ธุรการสำนักงานทั่วไป
1.คีย์ข้อมูลและจัดทำเอกสารต่างๆ 2.ประสานงานกับลูกค้า 3.ดูแลการเบิกจ่าย การขอซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆและผู้ขายภายนอก 5.ดูแลงานสำนักงานทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
9หัวหน้าแผนกขาย
ขายสินค้าให้ลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
10ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย
ขายสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด