ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61พนักงานประจำภูมิภาคเหนือ/กลาง
1. ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. วิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย พร้อมนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อดำเนินการให้สอบคล้องตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท 4. ติดตาม, ตรวจเยี่ยมลูกค้า และประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด