ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
51ช่างหมึกพิมพ์
1. ควบคุมการเตรียมหมึก , อุปกรณ์การพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 2. ควบคุมคุณภาพการผสมหมึกให้เป็นตามมาตรฐานของลูกค้า 3. ควบคุมปริมาณการใช้หมึกและวัตถุดิบให้เป็นไปตามปริมาณที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บให้ถูกวิธี 4...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
52ช่างพิมพ์
1. จัดเตรียมงานการพิมพ์ให้พร้อมก่อนทำการพิมพ์ 2. ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ตลอดเวลา 3. ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณการพิมพ์ที่รับผิดชอบ 4. สามารถใช้เครื่องการ์เวียรได้จะพิจารณาเป็นพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
53ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก
- ซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - ถ้ามีความรู้เรีื่องเครื่องการ์เวียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
54พนักงานฝ่ายผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิต - ถ้าสามารถเข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
55ผู้ประสานงาน ประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ควบคุมงานห้อง รับ-ส่ง เอกสาร (Mail Room) และควบคุมและตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน ความประพฤติ การแต่งกาย และ กริยามารยาทของพนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
56ผู้ประสานงาน ประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ควบคุมงานห้อง รับ-ส่ง เอกสาร (Mail Room) และควบคุมและตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน ความประพฤติ การแต่งกาย และ กริยามารยาทของพนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
57IT Support ( ด่วนที่สุด )
- Black up ข้อมูลเกี่ยวกับ File ทุกวัน - แก้ไขปัญหา Use ที่แจ้งเข้ามาในแต่ละวัน - ปรับปรุง เว็บไซด์ของบ.เพื่อ อัพเดทข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ - จัดทำ VDO สินค้าผ่านทางออนไลน์ - จัดทำสติ๊กเกอร์ ลาเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
58Sales
- นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับทางลูกค้า - แนะนำโปรโมชั่น /สินค้าใหม่ ให้กับทางลูกค้า - คอยติดตามข้อมูลข่าวสารระหว่าง ลูกค้า & บริษัทฯ - มีประสบการณ์ทางด้านงานโปรเจค จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
59พนักงานประจำภูมิภาคเหนือ/กลาง
1. ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. วิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย พร้อมนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อดำเนินการให้สอบคล้องตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท 4. ติดตาม, ตรวจเยี่ยมลูกค้า และประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอ็มซี ออโต้เวิร์ค จำกัด