ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31รับสมัครด่วน ! PC ขายมือถือทุกยี่อห้อ ประจำ LOTUS บางประกอก ติดต่อพี่ดรีม 061-413-0635
- แนะนำสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อและโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูเเลสต๊อคสินค้า, ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย - จัดทำสรุปรายงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
32รับสมัครด่วน ! PC ขายมือถือทุกยี่อห้อ ประจำ LOTUS บางประกอก ติดต่อพี่ดรีม 061-413-0635
- แนะนำสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อและโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูเเลสต๊อคสินค้า, ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย - จัดทำสรุปรายงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
33รับสมัครด่วน ! PC ขายมือถือทุกยี่อห้อ ประจำ LOTUS บางประกอก ติดต่อพี่ดรีม 061-413-0635
- แนะนำสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อและโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูเเลสต๊อคสินค้า, ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย - จัดทำสรุปรายงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
34System Engineer
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Server ของบริษัท และของลูกค้า 2. Implement ติดตั้งและดูแลระบบ Server Infrastructure, Network Cisco หรืออืนๆ 3. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบให้กับลูกค้า 4. ออกแบบ ระบบ Server ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด
36Service Engineer
การเตรียมเครื่อง (pack-unpack), การ Clone เครื่อง, แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ / ต้อง Format เครื่อง ลง windows & driver ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานได้ /ออกไป Service และให้บริการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้า, รับ Call และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด
37Senior Interior Designer
- งานออกแบบและเขียนแบบรายละเอียดทางด้านงานตกแต่งภายใน - งานขึ้นรูป 3 มิติ - งานทำแบบ Presentation...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียลิสท์ สตูดิโอ จำกัด
38เจ้าหน้าที่ R&D
- ทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ - รวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์และนำมาวิเคราะห์แก้ไขและพัฒนา เพื่อลดต้นการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ - แก้ปัญหาหน้างานให้กับลูกค้า (ผลิตภัณฑ์ฮีททรานเฟอร์) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
39เจ้าหน้าที่วางแผน
- วางแผนการผลิต และการติดตามการผลิตสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนการจัดส่งสินค้า และจำนวนสินค้าคงคลัง - ดูแลและจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพของฝ่ายผลิตให้ทันสมัย และพร้ัอมใช้งานเสมอ - จัดทำรายงานสถานะการผลิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด
40เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบเอกสาร , จัดทำบัญชี และบันทึกบัญชี 2. กระทบยอดบัญชีประจำเดือนที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และส่งแก่ฝ่ายการเงินเพื่อทำจ่าย 4. จัดทำและดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.ดี. โปรแพค จำกัด