ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า จำนวน 185 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1FOREMAN
ปรับตั้งเครื่อง MACHINE CNC เบื้องต้น ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
3Engineering manager (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม)
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงต่าง ๆ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า 2.ควบคุบดูแลด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักรที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
4ผู้จัดการฝ่าย QA/QC
1.รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้า 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต ห้อง LAB ฯลฯ 3.วิเคราะห์ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้า 4.ควบคุมการทำงานด้านกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
5ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน บริหารผลตอบแทนและเเรงงานสัมพันธ์ ด้านการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
6พนักงานขับรถส่งของ 6 ล้อ ( ด่วน ) (ปฏิบัติงานประชาอุทิศ 90)
- รับ-ส่งงาน - ดูแลรักษารถ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำ OT.ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
7QC/QA Supervisor
ตรวจสอบคุณภาพงานใน line การผลิตแบบสุ่มเช็ค และบันทึกข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
9ช่างไฟฟ้า
การดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
10เจ้าหน้าที่ IT.
รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์,ระบบเทคโนโลยีต่างๆภายในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)