ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 40 หน้า จำนวน 395 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ด่วน! Foreman /Draftman/Shop Drawing / เจ้าหน้าที่โฟร์แมนและเขียนแบบงานระบบ (สถานที่ทำงานสุขุมวิท 36)
1.Shop Drawing งานเฟอร์นิเจอร์ 2.ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน 3.ออกแบบ เขียนแบบ ทำงานระบบได้ 4.ออกไซด์งานเช็คพื้นที่ มีรถ รู้เส้นทางได้ดี 5. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Sale) ประจำโรงเรียนฝึกพนักงาน
- หานักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย (NA) หลักสูตร 1 ปี ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือออกพบประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ - ประสานงานการเข้ามาสมัครงาน - งานเอกสารอื่น ๆ ที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
4ครูพี่เลี้ยง (ป.ตรี สาขาสุขศึกษา , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) , พนักงานผู้ช่วย (NA) )
เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย (NA) และงานวิชาการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
5อาจารย์พยาบาล
สอนนักเรียนพนักงานผู้ช่วยหลักสูตร 1 ปี และงานวิชาการต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
6เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Sale)
- หาลูกค้ามาใช้บริการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเพื่อมาใช้บริการ - ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอราคา และรายละเอียดการให้บริการ - ดูแลลูกค้ามาใช้บริการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
7อายุรเวท (ป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา ให้การรักษา และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวต่อคนไข้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
8เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงานขาย
- รับโทรศัพท์ - ทำใบเสนอราคา ทำใบต้นทุน และประสานงานกับลูกค้า - สรุปยอดการวางบิล จัดทำเอกสารวางบิล - ติดต่อประสานงานการวางบิล - ติดตามผลตรวจสุขภาพของลูกค้า และจัดส่งผลตรวจสุขภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
9ผู้ช่วยทันตแพทย์
จัดเตรียมห้องตรวจห้องทำฟัน เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่าง ๆ ตรวจวัสดุทางทันตกรรม และช่วยแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรม เช่น รับ-ส่ง-ถือเครื่องมือ ผสมวัสดุ เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
10อาจารย์พยาบาล
สอนนักเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย (NA) ด้านการพยาบาล และงานด้านวิชาการที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด