ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 130 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ธุรการกรอกเอกสาร (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
เขียนเอกสารสัญญา (กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มประมาณ 1 หน้า) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
2เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์ / ขนส่ง : กะกลางคืน (Tour / Transport Coordinator : Night Shift)
:- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์ :- มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการทำงานในแต่ละวัน และช่วยแก้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์ / ขนส่ง (Tour / Transport Coordinator)
:- วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์ :- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์ :- มีหน้าที่กำหนดและวางแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
4พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถส่งของ
เช้าต้องมารับรถที่ ซ.สุขสวัสดิ์ 31 แล้วมาที่ออฟฟิตที่ ซ.สวนมะลิ 3 แล้วตอนเย็นก็เอารถมาจอดที่สุขสวัสดิ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : โอนิพลัส
5เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจนับเงินสด / นำฝากธนาคาร - เบิก จ่าย เงินสดย่อย / รับวางบิล - เอกสารด้านการเงิน เช็ค - การทำใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ประสานงานกับธนาคาร - งานอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่บุคคล
- ดูแล / ควบคุม กฎระเบียบบริษัทฯ - จัดจ้างและสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน - ค่าจ้าง / สวัสดิการ / อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด
7ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
ซ่อมบำรุงอาคาร เปลี่ยนหลอดไฟ ดูแลระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด
10พนักงานขาย ( Sale )
- ติดต่อลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตีย เต็ก เส็ง(1976)จำกัด