ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 40 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1Area Sales Manager ประจำพนมเปญ(ด่วนมาก)
ขอบเขตหน้าที่หลัก  ดูแลบริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการของสาขา รวมถึงการบริการทีมงานแต่ละสาขา  วางแผนด้านอัตรากำลังพล พร้อมกับดูแลจัดกะการทำงานให้กับพนักงานสาขาภายในสาขา  ประสานงานระหว่างผู้บริหารส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
2หัวหน้าฝ่ายบัญชี เเละ การเงิน (ทำงานที่ประเทศ พม่า)
1.กำหนดนโยบายเเละวางเเผนงานด้านบัญชีเเละการเงินรวมทั้งกำหนดระบบบัญชีเเละการเงินให้สอดคล้องกับเเนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชีเเละตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในเเต่ละงวดให้ถูกต้อง ทั้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Myanmar best food & beverage Co.,Ltd. [ MBFB ]
3International Coordinator / ประสานงานต่างประเทศ ( ประจำประเทศพม่า )
- ล่ามแปลภาษาสำหรับการประชุมต่างๆ ,ส่งอีเมล - แปลเอกสารไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย - ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับอินโดนีเซีย หรือประเทศอื่นๆ ให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจตรงกันและราบรื่น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Myanmar best food & beverage Co.,Ltd. [ MBFB ]
4รับสมัครพนักงาน โรงงานพลาสติก Chayau ประเทศไต้หวัน โอทีบังคับวันละ8 ชั่วโมง
รับสมัครพนักงานด่วน โรงงาน Chayau (ผลิตแผ่นยางรองนั่ง ของเล่นเด็ก พลาสติก) สัมภาษณกับนายจ้างผ่านกล้อง ที่บริษัท ชื่อนายจ้าง :CHAYAU (จาหยาว) ประเภทงาน:ผลิตพลาสติก ที่อยู่โรงงาน:CHANG HUA (จางฮ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
5พนักงานชาย โรงงาน PORITE ผลิตอะไหล่รถ เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน
โรงงาน PORITE เป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน รับพนักงานชาย - เงินเดือนขั้นต่ำ 21,009 NT หรือ 23,500 บาท ไม่รวมโอที - โอที วันละ 2-3 ชั่วโมง - สัญญาจ้าง 3 ปี ต่อสัญญาไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
6ด่วน ! ผลิตตู้กุญแจ ตู้เซฟ บริษัท Shyh Ru เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน
บริษัท Shyh Ru เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครพนักงานชาย 5 อัตรา - เงินเดือนขั้นต่ำ 21,009 NT (23,700 บาท)ไม่รวมโอที - ทำงาน 5 วัน วันเสาร์ - อาทิตย์ เป็น โอที - โอที วันจันทร์-ศุกร์ วันละ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
7โรงงานดีๆ ที่(ประเทศไต้หวัน) เปิดรับสมัครพนักงานชาย จำนวนมาก
บริษัทจัดหางานท็อปเทียจำกัด ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต.966/2542 ได้รับโควต้างานดีๆ หลายโรงงาน หลายเขต รับหลายอัตรา ในประเทศไต้หวัน ทั้งฝ่ายผลิตในโรงงาน,ฝ่ายควบคุมเครื่องจักรกล,งานก่่อสร้าง,อิเล็คทรอน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
8Froch โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ ท่อแสตนเลส เขตไทจง (ประเทศไต้หวัน)
รับสมัครคนงานชาย โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ ท่อแสตนเลส เขตไทจง ประเ่ทศไจลสชห - ชื่อนายจ้าง Froch เขตไทจง (ประเทศไต้หวัน) - เว็ปไซร์นายจ้าง: http://www.froch.com.tw - ขั้นต่ำ 22,000 เหรียญ(24,500 บาท )...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
9รับพนักงานชาย คุมเครื่องผลิตชิ้นส่วนโลหะรถ บ.มิงหวน เขตไทจง. ไต้หวัน เดินทางเร็ว
นายจ้าง : Ming Huan / ไทจง / ไต้หวัน ตำแหน่ง: คุมเครื่องผลิตชิ้นส่วนโลหะ รถยนต์ เงินเดือน: ขั้นต่ำ 22,000 NT (24,500 บาท) ไม่รวม OT โอที : วันละ 3-4 ชั่วโมง สวัสดิการ: ไม่หักค่าอาหาร ที่พัก: ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
10โรงงานผลิตจักรยาน Kun teng เขตไทจง ไต้หวัน รับพนักงานชาย
โรงงานผลิตจักรยาน Kunteng เปิดรับพนักงานชาย เว็ปไซค์นายจ้าง : www.kt-hub.com.tw. ลักษณะงาน : ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถจักรยาน สถานที่ : เขตไทจง ประเทศไต้หวัน เงินเดือน : 22,000 เหรียญไม่รวมโอที ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด