ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 8 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จ.หนองบัวลำภู ติดต่อคุณอานนท์ 061-412-0517
บริหารสินค้าและยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานประจำศูนย์นม หนองบัวลำภู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
2พนักงานStock ประจำศูนย์นมพลาสเจอไรซ์ จ.หนองบัวลำภู ติดต่อคุณอานนท์ 061-412-0517
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น - ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย - ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง - งานธุระการต่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
3เสมียน ประจำศูนย์นมพลาสเจอไรซ์ จ.หนองบัวลำภู ติดต่อคุณอานนท์ 061-412-0517
- ดูแลการเบิกจ่ายช่วย แคชเชียร์ - ดูแลจัดการสินค้าภายในศูนย์ - จัดการเอกสารต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
4ที่ปรึกษาทางการเงินFA (Financial Advisor) รายได้100,000 บาท/เดือน สร้างได้ที่นี่ ด่วน!
วางแผนการเงินให้กับครอบครัวลูกค้าที่สนใจ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง ทำให้ลูกค้ามีความสุขทุกช่วงวัย เช่น วางแผนสุขภาพตลอดชีพ แผนเกษียณ แผนการศึกษา โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท และอื่นๆ เพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P-Planner ธนอนันต์579 สำนักงานตัวแทนเอไอเอ หนองบัวลำภู
5ที่ปรึกษาทางการเงิน FA(Financial Advisor) ด่วน!
วางแผนการเงินให้กับครอบครัวลูกค้าที่สนใจ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง ทำให้ลูกค้ามีความสุขในทุกช่วงวัย เช่น วางแผนสุขภาพตลอดชีพ แผนเกษียณอายุ แผนการศึกษา โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท และอื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : สำนักงาน เอไอเอ ตัวแทนคุณสุนัย ภูมิฐานนท์
6Section Manager - Bakery สาขาหนองบัวลำภู
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
7ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาสตูล
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
8 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย) ประจำสาขานากลาง จ.หนองบัวลำภู
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด