ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 30 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1RECEPTION SUPERVISOR
1.Ensure Service standards are consistently practiced by all team members 2.Show recognition to regular customers 3.Ensure that all customer queries or requests are handled in a polite and efficient...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย รีทรีท จำกัด
2ช่างไฟฟ้า (ELECTRICAL ENGINEER)
1. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของแขก และพนักงาน 2. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำคัญ และอุปกรณ์เสริมให้แล้วเสร็จตามกำหนด 3. ดูแลทรัพย์สินของโรงแรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย รีทรีท จำกัด
3พนักงานยกกระเป๋า BELL BOY
1.ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของรีสอร์ทด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี 2.ให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้ม และมารยาทไทยที่ดีงาม สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย รีทรีท จำกัด
4พนักงานคุมสต็อก รับ-จ่าย สินค้า
1. จัดทำแฟ้มยอดใบสั่งซื้อสินค้าเรียงตามวันเวลา 2. ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ค้าและแจกจ่ายสำเนาที่เหลือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อในการเสาะหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่า เพื่อความคุ้มค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย รีทรีท จำกัด
5SALES COORDINATOR (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย กรุ๊ปสัมมนา และจัดเลี้ยง)
– ให้ข้อมูลสินค้า และบริการ พร้อมพาลูกค้าชมสถานที่ และบริการต่างๆภายในรีสอร์ท – ช่วยเหลือทีมขายในการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการจัดสัมมนา-จัดเลี้ยง และห้องพัก – ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายขายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย รีทรีท จำกัด
6SALES ( ขายกรุ๊ปสัมมนา ห้องพัก และจัดเลี้ยง)
– ให้ข้อมูลสินค้า และบริการ พร้อมพาลูกค้าชมสถานที่ และบริการต่างๆภายในรีสอร์ท – เจรจา ประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับการจัดสัมมนา-จัดเลี้ยง และห้องพัก – จัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอแก่ต้นสังกัดของลูกค้า ห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย รีทรีท จำกัด
7พนักงานซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร /ระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานงานซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
8ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)
- ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
9พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ
- ดูแลควบคุมหม้อไอน้ำ - ดูและควบคุมระบบน้ำ RO (reverse osmosis system) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)
- จัดทำระบบการจัดการเอกสาร ISO 9001 GMP HACCP ควบคุมเอกสารทั้งภายใน/ภายนอก - ควบคุมและดำเนินการจัดทำและติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI วางแผนและติดตาม Internal Audit - ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด