ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 10 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1พนักงานบัญชี (Accounting)
บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมบัญชี ,ติดต่อธนาคาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : สำนักงานบัญชีสถิตและบุตร
2เลขานุการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านงานเลขานุการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สำนักงานบัญชีสถิตและบุตร
3พนักงานการเงิน
เกี่ยวกับงานการเงินและไปธนาคาร ประสานงานกับลูกค้าในการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สำนักงานบัญชีสถิตและบุตร
4เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.พัทลุง รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส่วนต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5ผู้จัดการขยายงานสาขาพัทลุง
เงินเดือน,โบนัส,Extrabonus,ค่อมมิชั่น,สวัสดิการรักษาพยาบาล,ประกันอุบัติเหตุ,ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง(กรณีอบรม),ทำงานจันทร์-ศุกร์(หยุดเสาร์- อาทิตย์นักขัตฤกษ์),ทัศนศึกษาทั้งในและต่างเทศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6ผู้จัดการฝึกหัด สาขาพัทลุง
ทดลองงานเพื่อเป็นผู้จัดการฝึกหัดระยะเวลา16เดือน,เรียนรู้ทดลองงานทั้งเสนอเตรียมเป็นผู้บริหาร,อบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด,ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ,ปรับทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กรค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9ผู้จัดการฝึกหัด
ทดลองงานเพื่อเป็นผู้จัดการระยะเวลา16เดือน,อบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด,ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ,ปรับทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร,เรียนรู้และทดลองงานเพื่อเตรียมบริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ในเขตพื้นที่ จ.พัทลุง )
ขายสินค้าในเครือ P&G เช่นดาวน์นี่ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ รีจอยส์ แพนทีน โอเลย์ ฯ ปฎิบัติงาน ในเขตพื้นที่ จ.พัทลุง โดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการจดออร์เดอร์ )...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด