ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 30 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1รับผู้จัดการ คลินิกความงาม (ประจำสาขาร้อยเอ็ด)
1. บริหารจัดการงานภายในสาขา 2. วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุมการเงิน ค่าใช้จ่ายของสาขา 4. พัฒนาคุณภาพการบริการและพัฒนาเพิ่มทักษะของพนักงานในสาขา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด (ธาราริน คลินิก)
2รับพนักงาน ทรีทเมนท์ สาขาร้อยเอ็ด
1. ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2. รับชำระบริการและจัดยาตามแพทย์สั่ง 3. บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 4. จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก 5. ทำหน้าที่ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด (ธาราริน คลินิก)
3พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ช็อปทรู (สาขาTrue 7-11ตลาดราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด )
1. เชียร์ขายโทรศัพท์มือถือ ซิมรายเดือน แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ 2. คีย์ข้อมูลการขายและออกใบเสร็จ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 3. ให้บริการข้อมูลและเซอร์วิสหลังการขายแก่ลูกค้า 4. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด
4หัวหน้าคลัง จ.ร้อยเอ็ด
ดูแลความเรียบร้อยภายในคลัง บริหารสินค้าเข้า-ออกภายในคลัง เช็คสต็อกสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พ.ศ.ช.อีสาน จำกัด
5พนักงาน QC คลังอร้อยเอ็ด
ตรวจสอบสินค้า รับเข้าคลัง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พ.ศ.ช.อีสาน จำกัด
6เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต - ตรวจสอบของเสียของสินค้า - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ตรวจสอบสินค้าที่บรรจุ ก่อนออกจำหน่าย - วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข ขั้นตอนการผลิต - ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
7พนักงานสต๊อคสินค้า
- บรรจุสินค้า จัดเก็บสินค้า เข้าสต๊อคสินค้า - รับผิดชอบตรวจเซ็นสินค้าและเอกสาร (บิล) ส่งสินค้า - ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
8เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- ตรวจสอบ เสนอแนะนายจ้างให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย ที่เหมาะสม - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความ ปลอดภัยฯ - ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยฯ - วิเคราะห์การประสบอัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
9พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน)
- ทำการผลิตงานตามขั้นตอนและวิธีการผลิตได้ - ดูแลรักษาความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตให้อยู่ในมาตรฐาน ที่กำหนดได้ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
10พนักงาน QC Line
- ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกขันตอนการผลิต - ตรวจสอบของเสียกระบวนการผลิต - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต - ตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุ - วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขขั้นตอนการผลิต - ปฏิบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้