ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 22 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
2ตัวแทนขายภาคอีสานเขต Y09
เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผู้่ป่วยห้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหหาร และทำหน้าเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
3ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำสาขา อุบลราชธานี / เสลภูมิ ร้อยเอ็ด สนใจ ติดต่อพี่ตุ๊ก 084-700-4642
1.ดูแลลูกค้า และ พนักงาน 2.อบรมพนักงานให้ทำงานได้ตามมาตราฐาน 3.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายร้าน 4.บริหารยอดขายและกำไร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- ตรวจสอบ เสนอแนะนายจ้างให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย ที่เหมาะสม - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความ ปลอดภัยฯ - ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยฯ - วิเคราะห์การประสบอัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
5เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาร้อยเอ็ด ด่วนนนน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน - สามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 063-227-6295,081-888-7764...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
6เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.ร้อยเอ็ด รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส่วนต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
7พนักงานขาย (ประจำสาขา โลตัส โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด)
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าไอทีและเทคโนโลยีด้านไอทีแก่ลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
8พนักงานขาย (ประจำสาขา บิ๊กซี จ.ร้อยเอ็ด)
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าไอทีและเทคโนโลยีด้านไอทีแก่ลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
9SALE พนักงานขาย (จ.ร้อยเอ็ด) ด่วนมาก !!!
ติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
10พนักงานขาย ประจำสาขาร้อยเอ็ด
- ขายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง - จัดเรียงสินค้าในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุด 1 วัน) - เวลาทำงาน 8:00 - 17:00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : คลังเซรามิค