ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 35 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้จัดการแผนกขาย@โรบินสัน ร้อยเอ็ด
• บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า - ตรวจสอบยอดขายจาก Daily Sales Report เป็นราย Sub Dept /Dept หาแผนกที่ยอดต่ำกว่าเป้า และทำการแก้ไขทันที - แผนกที่มี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
2ผู้จัดการแผนกพื้นที่เช่า/ศูนย์อาหาร@โรบินสัน ร้อยเอ็ด
• บริหารรายได้ร้านค้าเช่าให้ได้ตามเป้าหมาย - ดำเนินการจัดหาและประสานงานกองบริหารรายได้ เพื่อทำการติดต่อ Supplier เช่าพื้นที่ว่างของสาขา - ตรวจสอบในการเก็บรายไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
3พนักงาน QC Line
- ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกขันตอนการผลิต - ตรวจสอบของเสียกระบวนการผลิต - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต - ตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุ - วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขขั้นตอนการผลิต - ปฏิบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
4หัวหน้าฝ่ายผลิต (ด่วน)
- วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต - ควบคุมต้นทุนกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
5เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
-ขายและบริการลูกค้า -สรุปยอดการขายประจำวัน -สรุปยอดการสั่งซื้อประจำวัน -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเจกับลูกค้า -รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า -ควบคุม ดูแลการรักษาความสะอาดพื้นที่ขายและจัดวางสินค...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
6พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน)
- ทำการผลิตงานตามขั้นตอนและวิธีการผลิตได้ - ดูแลรักษาความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตให้อยู่ในมาตรฐาน ที่กำหนดได้ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
7พนักงานแคชเชียร์
- ประจำร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ประกอบอาหารเจ และชงเครื่องดื่มตามที่ลูกค้าสั่ง (กรณีที่แม่ครัวไม่อยู่) - สรุปรายรับ - รายจ่าย แต่ละวัน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
8เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต - ตรวจสอบของเสียของสินค้า - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ตรวจสอบสินค้าที่บรรจุ ก่อนออกจำหน่าย - วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข ขั้นตอนการผลิต - ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
9พนักงานสต๊อคสินค้า
- บรรจุสินค้า จัดเก็บสินค้า เข้าสต๊อคสินค้า - รับผิดชอบตรวจเซ็นสินค้าและเอกสาร (บิล) ส่งสินค้า - ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
10BA พนักงานขายประจำคลินิกเสริมความงาม (สาขาร้อยเอ็ด)
1. แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ดูแลยอดขาย เพิ่มยอดขาย ขยายกลุ่มลูกค้า เพิ่มจำนวนลูกค้า 3. จัดทำแผนการขายและการตลาด 4. จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย 5. ช่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด (ธาราริน คลินิก)