ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 20 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประจำ จ.บุรีรัมย์ (Eng/Thai/Chinese)
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)
2พนักงานขาย / ที่ปรึกษาความงาม ประจำสาขาบุรีรัมย์ (Consultant)
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาผิวหน้า 2. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของคลินิก 3. ติดตามผลการรักษาและดูแลนัดการใช้บริการของลูกค้า 4. บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 5. จัดทำสต๊อกแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อะตอม จำกัด
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์)
- ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย - ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินการแก้ไข - เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และต่างๆ - ตรวจสอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี เค การ์เม้นท์ จำกัด
4พนักงานทรีทเมนท์ (Therapist) ประจำสาขาบุรีรัมย์
1.ทำทรีทเมนท์ นวดหน้า และให้คำแนะนำหลังการรักษา 2.บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 3.จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อะตอม จำกัด
5ผู้จัดการสาขา (สาขาบุรีรัมย์)
บริหารจัดการสาขาให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงานเทสโก้ นางรอง)
แนะนำสินค้า อาหารเสริมและสกินแคร์ ดูแลและจัดเรียงสินค้า รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์งานขายเกี่ยวกับเวชสำอางค์ อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ **หมายเหตุ** ผู้สมัครต้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมดไลน์ จำกัด
7PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงานโรบินสัน บุรีรัมย์)
แนะนำสินค้า อาหารเสริมและสกินแคร์ ดูแลและจัดเรียงสินค้า รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์งานขายเกี่ยวกับเวชสำอางค์ อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ **หมายเหตุ** ผู้สมัครต้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมดไลน์ จำกัด
8Product Advisor ประจำสาขาบุรีรัมย์
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธุรกิจประกันภัย รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆของผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.บุรีรัมย์ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส่วนต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)