ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 74 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1รองผู้จัดการคลินิก สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารงานหน้าสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -บริหารงานหน้าสาขาเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด -เทรนพนักงานในสาขาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ -ติดตามและประเมิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)
2พนักงานทรีทเม้นท์ (Theraphist) ประจำสาขาเซ็นทรัลอุดร (ด่วน!!!!)
ทำทรีทเม้นท์ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องทรีทเม้นท์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic)
3เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาวังสามหมอ จ.อุดรธานี
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
4 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาบ้านดุง จ.อุดรธานี
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
6Supervisor นมพาสเจอร์ไรส์/ หัวหน้างานประจำจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดอุดรธานี ด่วนมาก!!!
บริหารสินค้าและยอดขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริหารเขตพื้นที่การขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานขายให้ผ่านยอดขายที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานประจำศูนย์นมอุดรธานี สนใจติดต่อ : คุณศุภชัย 061-4120...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
7ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U10
เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
8drawing/งานเขียนแบบ(ก่อสร้าง)ประจำสาขาจังหวัดอุดรธานี/programer/system/admin IT/webdesign/graphiodesign
เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมAuto Cad - จัดทำ Drawing เบื้องต้น เพื่อประกอบใบเสนอราคาแบบงานก่อสร้าง - ถอดแบบประเมินราคางานที่ออกแบบหรือได้รับมอบหมาย - รับต่อเติม#สร้างบ้าน#รับทำ #โรงจอดรถ #กันสาด #ต่อเติมห้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูก้าไทย จำกัด
9การตลาดMarketing /วัสดุก่อสร้าง (ประจำสาขาจังหวัดอุดรธานี)
1.ชิงความได้เปรียบ วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ 2.วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า 3.ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูก้าไทย จำกัด
10ฝ่ายจัดซื้อPO(วัสดุก่อสร้าง)/ประสานงาน(ร้านวัสดุก่อสร้าง)(ประจำออฟฟิตสาขาจังหวัดอุดรธานี)
1. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า (PO) (วัสดุก่อสร้าง) 2. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า ราคา และเงื่อนไขอื่นๆ 3. สรุปและจัดทำรายงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ให้สอดคล้องกับนโยบายวัตถุประสงค์ของบริษั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูก้าไทย จำกัด