ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 44 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ฝ่ายบุคคล
- รับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น - ช่องทางการสรรหา ผ่านเฟส ไลน์ webside ต่างๆ - โทรติดต่อนัดสัมภาษท์ผู้สมัครงาน - ประสานงานกับหัวหน้าทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา
2การตลาด (Marketing)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ Product ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการ - วางแผนการเข้าพบลูกค้า/นัดหมายล่วงหน้า - จัดเตรียมเอกสาร ประเมินศักยภาพลูกค้า - สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กรุงไทย-แอกซ่า นครราชสีมา
4เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/สรรหา/ พิกัดปากช่องโคราช
ทำเงินเดือนพนักงาน สรรหาพนักงาน ดูแลพนักงานในสังกัด ชนยอดวางบิล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
6เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. คีย์ข้อมูลการจัดรถลงในระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป และปล่อยงาน 2. สั่ง พนักงานบริการลูกค้า กดรับงาน ผ่าน App มือถือ และติดตามงานจนพนักงานบริการลูกค้า กดยืนยันงานใน App มือถือครบทุกขั้นตอน 3. แจ้งทะเบี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
8เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ด่วนมาก)
1 กิจกรรมการตลาด ออกบูธ และสรุปผลการจัดกิจกรรม 2 วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์อู่คู่แข่ง 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ ป้าย โฆษณาโบรชัวร์ / ใบปลิว / ปฏิทิน ของบริษัท 4 จัดทำคู่มือการใช้งาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วนมาก)
1. ดำเนินงานตาม Action Plan ของฝ่ายขาย 2. รับผิดชอบงานขาย / ยอดขาย กลุ่มรถเปลือยสั้น 3. สรุปวิเคราะห์งาน / วิเคราะห์คู่แข่ง ลูกค้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ 4. รับผิดชอบข้อร้องเรียนจากลูกค้าดำเนินการแก้ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด