ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 223 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Supervisor
เป็นหัวหน้างาน ปฏิบัติหน้าที่ รับคำสั่งจากฝ่ายบริหาร และติดต่อประสานงานในแต่ละฝ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
2ผู้จัดการฝึกหัด
ดูแลทีมงานในบริษัท ในแต่ละระดับการบริหารงาน มีความคิดและมุมมองใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
3เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ดูแลในส่วนของการตลาด งานอีเวนท์ งานจัดบูธ เข้าใจตลาด ประเมินตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
4ฝ่ายบุคคล
- รับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น - ช่องทางการสรรหา ผ่านเฟส ไลน์ webside ต่างๆ - โทรติดต่อนัดสัมภาษท์ผู้สมัครงาน - ประสานงานกับหัวหน้าทีมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
5การตลาด (Marketing)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ Product ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการ - วางแผนการเข้าพบลูกค้า/นัดหมายล่วงหน้า - จัดเตรียมเอกสาร ประเมินศักยภาพลูกค้า - สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
6ธุรการ
- ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ - คอยซัพพอร์ตฝ่ายการตลาดเป็นหลัก - ประสานงานลูกค้า/ฝ่ายต่างๆของสำนักงานใหญ่ - ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
7หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
1. ควบคุมดูแลงานจัดซื้อจัดหา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier 3. ควบคุมสินค้าไม่เคลือนไหวภายใน 3 เดือน 4. ปรับราคาสินค้า 5. ควบคุม ดูแลการตรวจเช็ค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
8พนักงานขาย
1. วางแผนการเข้าพบลูกค้า/เข้าพบลูกค้า/รายงานผลการเข้าพบ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ 3. นำเสนอขายสินค้าหลักของบริษัท 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
9ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมเครื่องมือช่าง เช่น สว่าน ตู้เชื่อม ฯลฯ 2. ซ่อมปั๊มน้ำ 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
10เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือมาใช้บริการ 2. จดบันทึกรถเข้า - ออก บริษัทฯ 3. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 4. ดูแลความสะอาดพื้นทีและบริเวณที่จอดรถ 5. เปิด - ปิด ไฟฟ้า ประตู สำนัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)