ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 220 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1PC บูธ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ประจำหน้าบูธเป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2ผู้จัดการดูแลบูท
- บริหารออฟฟิศ - บริหารพื้นที่ - วางแผนการตลาด - หาช่องทางการตลาด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับแบรนด์ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4หัวหน้า PC บูธ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำหน้าบูธ - ให้ข้อมูลเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบูทกิจกรรม - ติดต่อประสานงานร่วมกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม - จัดทำโปรโมชั่นให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งในประเทศแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
จัดทำรายการบัญชีค่าใช้จ่าย จัดเก็บรายงานภาษีซื้อขาย ออกเช็คจ่ายเจ้าหนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1.ศึกษาถึงสภาพตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย 2.ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขายหลาบๆ แหล่ง 3.รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย 4.เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
7Sales Admin
1. จัดทำรายงานการขายประจำเดือน 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างเซลล์กับฝ่ายภายในองค์กร 4. Support งานของเซลล์ 5. ดูแลลูกค้า Walk in...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
8sales
แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม และ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าหลังการขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
9เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
10ธุรการสนาม (อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา)
*** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด