ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 68 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก**
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
3พนักงานขาย Ais Fibre ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
- ลงพื้นที่แนะนำสินค้า Ais Fibre ตามชุมชน หมู่บ้าน ตลาด ออกบูธกิจกรรม - เวลาทำงาน 8.30 – 17.30 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5ครู / พนักงาน Part-time (อังคาร-ศุกร์)
Young Sanook (ยังสนุก) เปลี่ยนเล่นเป็นเรียนรู้ = Making Learning Fun เราจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก (3 ขวบ) ถึง เด็กโต (ระดับประถมและมัธยม) Young Sanook ต้องการรับสมัครครูผู้ทำได้มากกว่าการสอน เพื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Young Sanook
6ครู / พนักงาน Part-time (ศุกร์ - อาทิตย์)
Young Sanook (ยังสนุก) เปลี่ยนเล่นเป็นเรียนรู้ = Making Learning Fun เราจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก (3 ขวบ) ถึงเด็กโต (ระดับประถมและมัธยม) Young Sanook ต้องการรับสมัครครูผู้ทำได้มากกว่าการสอน เพื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Young Sanook
7Merchandiser (Garment)
- พัฒนาสินค้าร่วมกับฝ่ายขาย - ตรวจสอบความถูกต้องของงาน - จัดหาวัตถุดิบร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดเตรียม/วางแผนวัตถุดิบให้พร้อมผลิตได้ตามแผน - สนับสนุนฝ่ายผลิตเพื่อให้แผนการส่งมอบเป็นได้ตามกำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด
8เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี
1. วางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม (Reach) และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่แบบรายเดือนร่วมกับหัวหน้างาน 2. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ความรู้และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ในพื้นที่ชุมชนและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
9หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (นักเทคนิคการแพทย์) จ.อุบลราชธานี
1. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ ให้ได้ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (40%) 2. ดูแลตรวจสอบแอกสาร ข้อมูล ภายในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
10เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ จ.อุบลฯ
"ก.ทำงานร่วมกับผอ.และผู้จัดการทุกตำแหน่งเพื่อพัฒนาการบริหารและบริการชุมชนของฟ้าสีรุ้งให้มีประสิทธิภาพในมาตราฐานเดียวกัน ข.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย