ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 8 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร**ด่วนมาก**
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2วิศวกรเครื่องกล
• วางแผนและควบคุมงานติดตั้งระบบท่อ ติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแบบและได้มาตรฐาน • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงาน • สามารถประเมินราคาและจัดทำ BOQ ได้ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด
3วิศวกรโยธา/โครงสร้าง
• จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่งก่อสร้าง • ควบคุมงานดิน งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและได้มาตรฐาน • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด •...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด
4ช่างสำรวจ พนักงานเซอร์เวย์ ( SURVEYOR ) ประจำพื้นที่ จังหวัด ยโสธร
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุม และทำการสำรวจพื้นดิน และท้องน้ำ เพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิ งานก่อสร้าง หรืองานอื่นๆ โดยกำหนดสถานที่ตั้ง - ตรวจสอบบันทึก แผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด
5เจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งาน/สโตร ประจำพื้นที่ จังหวัด ยโสธร
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รายงานการทำงานประจำวัน - ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง - เช็คเข้า-ออกงาน คนงานที่ไซต์งาน - ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ เข้า-ออก ไซต์งาน ,เช็คสต็อกคงเหลือ - รายงานการทำงานประจำวั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด
6พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาบิ๊กซี ยโสธร
รายละเอียดงาน การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้บริการหลังการขายและให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ความรับผิดชอบหลัก 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
7พนักงานประจำร้าน Kerry Express (รายวัน) สาขา ตาดทอง จ.ยโสธร
หน้าที่รับผิดชอบ - พนักงานประจำร้าน รับพัสดุจากลูกค้าที่มาฝากส่ง คีย์ข้อมูลที่อยู่ปลายทาง - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และมีอัธยาศัยที่ดี - อาจต้องมีการช่วยลูกค้ายก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควิกโพสต์ จำกัด
8เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : Lotus ยโสธร
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale , แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)