ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 41 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
1. ดูแลและทำความพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ ให้เรียบร้อยถูกตามหลัก 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2พนักงานแผนกป้องกันการสูญเสีย (LPS)
1.ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมการสูญเสียและสูญหาย 2.รับผิดชอบในงานด้านความปลอดภัย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ดูแลในเรื่องทรัพย์สินของบริษัท 4.ตรวจสอบบิลลูกค้า 5.บริการลูกค้า 6.งานอื่น ๆ ที่ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3พนักงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
1.บำรุงรักษาและแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 2.ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามแผนการทำงาน 3.ดูแลซ่อมแซมงานระบบที่สามารถดำเนินการ โดยช่างอาคารได้ 4.ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4พนักงานจัดเรียงสินค้า
1.จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย ป้ายราคาจำหน่ายสินค้าตามแนวทางที่กำหนด 2.ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 3.ตรวจสอบราคาและสต็อกสินค้าที่รับผิดชอบ 4.บริการลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
5ตัวแทนขายภาคเหนือเขต W03
เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
6เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่อ.เมือง และอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2. ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 3. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
7Collection Supervisor ประจำสาขาเพชรบูรณ์
- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย - สรุปรายงานต่อผู้บริหาร ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
8พนักงานบัญชีและการเงิน
รายละเอียดงาน ด้านรับ - ออกบิลใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน / บิลขนส่ง - บันทึกบัญชีตัดชำระในโปรแกรมบัญชี - ประสานงานฝ่ายขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน - ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
9Video Editor (พนักงานตัดต่อ)
1.ตัดต่อวีดีโอ ใส่ภาพ เสียง Effect ตามที่ได้รับมอบหมาย 2มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมตัดต่อ Premiere Pro ,Edius,Photoshop และAfter Effect ที่นำมาประกอบในตัววิดีโอหลัก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
10พนักงาน Part Time
- พนักงานประจำหน้าร้านมีหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เรียนรู้งานด้านต่างๆ ภายในร้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริการ การรับห่อของขวัญ และการแนะนำสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด