ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 66 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเพชรบูรณ์**ด่วนมาก**
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2พนักงานการตลาด ด่วน!!!
1.ร่วมมือกับทีมเพื่อคิดกลยุทธการขาย และจัดหาสื่อกิจกรรมส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่หัวหน้าแผนกได้วางไว้ 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันทำกิจกรรมท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3พนักงานจัดส่งสินค้า ด่วน!!!
1. ขับรถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. ตรวจเช็คสินค้า ก่อน-หลัง ลงสินค้า 3. ตรวจเช็คเอกสารสำหรับส่งสินค้า ก่อน-หลัง ลงสินค้า 4. ดูแลรักษารถขนส่งของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4พนักงานจัดเรียงสินค้า (แผนกจัดดอกไม้) ด่วน!!!
1.จัดดอกไม้ตามออเดอร์ลูกค้า 2.เบิกสินค้าเพื่อมาเติมสินค้าในชั้นวางของ 3.รับผิดชอบบริเวณล็อคสินค้าให้มีสินค้าเพียงพอที่จะขาย 4.ตรวจสอบสินค้าเสียหาย 5.ดูแลความสะอาดของชั้นวางสินค้าให้สวยงาม 6.รายงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
5พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ด่วน!!!
1. ติดต่อ เจรจา และประสานงานกับผู้ขาย 2. ออกเอกสารการสั่งซื้อ 3. สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อ และกำหนดวันส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4. รายงานการจัดซื้อและยอดค้างส่งจากผู้ขายในแต่ละ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
6ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง
1. วางแผนการกิจกรรมทางการตลาดโปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 2. ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กร และช่องทางออนไลน์ 3. จัดทำคอนเท้นต์ รูปภาพกราฟฟิค วิดิโอโมชั่น สำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
7พนักงานสโตร์ ด่วน!!!
1.รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า 2.ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้กับพื้นที่ขาย 3.ดูแลสต็อกสินค้าและพื้นที่การจัดวางสินค้า 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
8หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
1.รับผิดชอบดูแลและควบคุม งานภายในบัญชีการเงิน ของบริษัท ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย เงินสดย่อย 2.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนปรับปรุงระบบการทำให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.ตรวจสอบควา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
9พนักงานแคชเชียร์ ด่วน!!!
1.รับชำระเงิน 2.แนะนำสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
10พนักงานขาย - พ.ร.บ. (จ.เพชรบูรณ์)
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กรมธรรม์รถยนต์ และดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมทั้งขายกรมธรรม์รถยนต์แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่จุดขายสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)