ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 108 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขาย ตจว. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (ด่วน)
ออกพบลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ตามที่หัวหน้างานกำหนดให้ สร้างฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์มือถือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มยอดขายและรับผิดชอบยอดขายเขตที่รับผิดช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด สำนักงานใหญ่
2ช่างเชื่อม
-เชื่อมเหล็ก -เชื่อมกระบะรถ 6 ล้อ 10 ล้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อารยยนตรการ จำกัด
4แม่บ้าน
ดูแลทำความสะอาด รีดผ้า จัดเตรียมอาหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อารยยนตรการ จำกัด
5ธุรการ/การตลาด
1.บันทึกบัญชีประจำวัน 2.ประสานงานเอกสารทางบัญชี 3.แนะนำการให้บริการของบริษัทฯเบื้องต้น 4.- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา - ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อารยยนตรการ จำกัด
6หัวหน้าแผนก IT สารสนเทศ
1.กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท 2.กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
7เจ้าหน้าที่ประกันปี 2
- ติดต่อเจรจากับลูกค้า - สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อปิดการค้า - หาลูกค้าใหม่และติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
8เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาท่าทอง
1.จัดทำเอกสารรับชำระหนี้ ตัดรับชำระหนี้ลูกหนี้ 2.ทำการติดตามการจัดเก็บหนี้ที่ครบกำหนดและทวงถามติดตามหนี้คงค้าง (เร่งรัดหนี้สิน) 3.ทำการวางบิลเก็บเงินลูกค้าเมื่อถึงครบกำหนดการวางบิล 4.จัดทำใบสำคัญรั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
9ช่างบริการ/ช่างยนต์ (สาขาท่าทอง)
ตรวจเช็ครถยนต์ ตรวจเช็คระยะ ซ่อมบำรุง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10ช่างบริการ/ช่างยนต์ (สาขานครไทย)
ตรวจเช็ครถยนต์ ตรวจเช็คระยะ ซ่อมบำรุง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด