ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 97 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
22เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสาร ประสานงานทั่วไป สอบถามรายละอียดโทร 0988209104 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สาขาเชียงใหม่)
23ผู้จัดการฝ่ายซัพพายเชน /Supply Chain Manager
1. วางแผนระบบ Inventory, Movement, วิเคราะห์ต้นทุนการจัดวางพื้นที่ (FIFO) 2. วางแผน, ควบคุมระบบการขนส่งทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 3. วางแผน, ควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งภายในประเทศ และต่างประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
24ผู้จัดการฝ่ายผลิตเสื้อผ้า /Garment Production Manager
1.วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิต 2.สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด 4.สามารถนำเสนอ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
25หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / Senior Procurement Officer
- รับผิดชอบในการจัดซื้อภายใน แลและรับผิดชอบในด้านการจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย - เจรจาต่อรองราคากับ Supplier ทำตารางเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขอื่นๆ - ติดตามงานและควบคุมให้ Supplier จัดส่งได้ตรงตามแผนแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
26ช่างซ่อมบำรุง / Machine & Maintenance Technician ( จ.เชียงใหม่ ด่วน )
บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง สร้างและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดในโรงงาน รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
27ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ/Quality Manager
- วางแผนระบบระบบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน - ดูแลระบบคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คงอยู่และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
29พนักงานขาย
มีประสพการณ์การขายสินค้า ไม่ต่ำกว่า 3 ปี เชี่ยวชาญเรื่อง พื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ใช้ระบบการขายแบบ PDA ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ จำกัด