ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 97 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91เจ้าหน้าที่ Logistics
ลักษณะงาน: - จัดส่งสินค้า/ตรวจเช็คสินค้าให้ลูกค้าถูกต้องครบถ้วน - จัดเก็บเอกสารที่พนักงานจัดส่งต้องใช้กับลูกค้ารวมถึงเอกสารทางการเงิน - ดูแลการเก็บเงิน/วางบิล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนสามัญค.เคหภัณฑ์
92เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี - โทรหาลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าและบริการ (มีรายชื่อลูกค้าให้) - เสนองาน/ติดตาม/ปิดการขายสินต้าให้แก่ลูกค้า (ไม่ใช่งานขายประกันหรือธุรกิจขายตรง และไม่ต้องออก...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนสามัญค.เคหภัณฑ์
96พนักงานฝ่ายผลิต (จ.เชียงใหม่)
ค่าแรง 320 บาท/วัน มีOT ทุกวัน เบี้ยขยัน 300/400/500 บาท/เดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
97Chinese - English [email protected] Kad-suan-kaew (Chiangmai)
- Deliver the excellent sales and service to Chinese Customers and handle high volume of inquiries professionally through phone and face-to-face - Take ownership of issues and concerns of customers, ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98การตลาด-การขาย
ดูแลการตลาดสินค้า เครื่องสำอาง และความงาม ทั้ง. Online และ offline เขียนแผนการตลาด. จัดบุูทสินค้า เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหาร 4P marketing mix and branding เข้าไปเผชิญหน้าในการขาย และแก...ดูรายละเอียด
องค์กร : Univea Co.,Ltd.
99Admin. บัญชี
ประสานงานบัญชี การเงิน จัดทำงบรายสัปดาห์ บัญชีลูกหนี้ ติดตามหนี้สิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : Univea Co.,Ltd.
100Web design and graphic
Video editor ชำนาญ photoshop illustrator premier pro. Final cut เข้าใจการตลาด SEO Facebook marketing ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Univea Co.,Ltd.