ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 291 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Programmer Office
- เขียนโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท - ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - สามารถพัฒนา web site ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL - แก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
2Telesales ( พนักงานขายทางโทรศัพท์ )
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านโทรศัพท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
3ผู้จัดการฝ่ายขาย
1. ดูแลทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ฝึกอบรมพนักงานของแผนก 3. ดูแลลูกค้าเสนอขายสินค้าและปิดการขายสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
4นักเขียนบทความ
1.สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาให้เป็นที่สนใจสื่อออนไลน์ Website 2.จัดทำเนื้อหาที่มี Keyword ที่รองรับ SEO ให้สามารถติด Google ได้ 3. ออกแบบกราฟฟิก บนเนื้อหาที่เขียนได้ 4. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์(หยุดวันอาทิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
5การตลาด
1. คิดและสร้างสรรค์งานออกแบบในการผลิตสื่อดิจิตอลทั้งหมด เช่น เว็บไซต์, Mobile App, Social media graphics, Banner โฆษณาทั้งภาพนิ่งและแบบเคลื่อนไหว, Video Screen, Animation, และอื่นๆ 2. วางแผนจัดการการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
6Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.ดูแลบริหารจัดการ และพัฒนา งานด้านการตลาดทั้งระบบของบริษัทฯ 2.Team leader & Assignment สร้างทีมทั้งจากการรับใหม่และการอบรมคนเก่า 3.ประสานงานการสร้าง Content management เพื่อสร้าง SEO ให้มีประสิทธิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
7เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย / ตัดยอดเงิน 4.บันทึกสรุปรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 5.งานอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
8เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
9ผู้จัดการ\ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่
- บริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ - ควบคุม ดูแลการจัดสถานที่ภายโรงอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ที่เหมาะสม - ดูแลและตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
10หัวหน้าช่างเทคนิค (ระบบภาพและเสียง) สาขา เชียงใหม่
บริการด้านการติดตั้งสินค้า ซ่อม บำรุง ระบบภาพ และเสียง ของสินค้า ต่อต่อประสานงานเรื่องการติดตั่งกับลูกค้า แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด