ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 57 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงราย**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2พนักงานนำเข้า-ส่งออก
1.ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท shipping, ธนาคาร, คู่ค้า และลูกค้า 2.จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.V.F. (2002) Co.,Ltd. (บริษัท ที.วี.เอฟ. (2002) จำกัด)
5พนักงานขาย / แคชเชียร์ สาขาแม่จัน
- ขายสินค้าอาหารสัตว์ อุปกรณ์สำหรับสัตว์ และยาสำหรับสัตว์ - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้าน - ขายสินค้า แนะนำสินค้า - คิดเงินเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า - วางแผนการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระจายส...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.V.F. (2002) Co.,Ltd. (บริษัท ที.วี.เอฟ. (2002) จำกัด)
6ฝ่ายบุคคล สำนักงานเชียงราย
1. บริหารงานบุคคล / วางแผนกำลังคน 2. สรรหาบุคลากร 3. เงินเดือน งานเอกสาร และระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 4. พัฒนาบุคลากร 5. ประเมินผลงาน การมอบรางวัล 6. แรงงานสัมพันธ์ จัดทำกฎระเบียบวินัย / สวัส...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.V.F. (2002) Co.,Ltd. (บริษัท ที.วี.เอฟ. (2002) จำกัด)
7พนักงานบัญชี สาขาแม่จัน
หน้าที่รับผิดชอบ - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.V.F. (2002) Co.,Ltd. (บริษัท ที.วี.เอฟ. (2002) จำกัด)
8พนักงานขับรถตู้นำเที่ยว ประจำสำนักงานเชียงราย
คุณสมบัติดังนี้ 1. เพศชาย อายุ 25-45 ปี 2. มีใบอนุญาติขับรถยนต์ประเภท 2 สามารถขับรถตู้ได้ 3. การศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) 4. มีใจรักงานบริการ 6. มีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถตู้นำเที่ยวมาก่...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.V.F. (2002) Co.,Ltd. (บริษัท ที.วี.เอฟ. (2002) จำกัด)
9พนักงานแม่สลองทัวร์ สนง เชียงราย
- ทำโปรแกรมท่องเที่ยวภายในประเทศ - ติดต่อประสานงาน จัดหาไกด์ ห้องพัก รถเช่า สถานที่ท่องเที่ยว จองต้ํวเครื่องบิน ฯลฯ - หากมีความสามารถด้าน อังกฤษ และ ภาษาจีน จะไดัรับการพิจรณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.V.F. (2002) Co.,Ltd. (บริษัท ที.วี.เอฟ. (2002) จำกัด)
10พนักงานบัญชี ชั่วคราว Part Time 4 เดือน
- จัดทำเอกสารประกอบรายรับ-รายจ่าย - เอกสารปิดงบปี 2562 ส่งให้สำนักงานบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.V.F. (2002) Co.,Ltd. (บริษัท ที.วี.เอฟ. (2002) จำกัด)