ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 29 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง)
- เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีและสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี - มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า - ขายสินค้าให้ลูกค้าตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
3พนักงานขับรถแบคโฮ ( สมัครงานโทร 054-521-521 )
ขับรถแบคโฮ DX340 DOOSAN ภายในโรงโม่หิน อ.ร้องกวาง จ.แพร่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
4พนักงานขับรถตัก
ขับรถตักล้อยาง DL420 DOOSAN ในโรงโม่หิน อ.ร้องกวาง จ.แพร่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
5วิศวกรโยธา
1. วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงานในโครงการก่อสร้าง 2. บริหารและควบคุมต้นทุนงานทั้งหมดรวมถึงวัสดุและเครื่องมือ 3. ประสานงานและควบคุมผู้รับเหมาในการทำงานโครงการต่างๆ 4. สนับสนุนทีมงานและงานต่างๆใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
6พนักงาน ประจำร้านแอมเวย์ ช็อป (สาขา แพร่)
- บริการขายสินค้า และรับชำระเงิน รวมทั้งแนะนำโปรโมชั่นสินค้าขายดี - บริการรับสมัครและต่ออายุสมาชิก ให้บริการติดต่อสอบถาม และให้ข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแก้ปัญหาให้ลูกค้า - จัดเรียงสินค้าในร้าน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
8หัวหน้าโรงโม่หิน ( สมัครงานโทร 054-521-521 )
- ควบคุม ตรวจสอบในกระบวนการแปรรูปหินให้ได้ขนาดต่างๆ ตามขนาดของการใช้งาน - วิเคราะห์ หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบของโรงโม่หิน เช่น สายพานลำเลียง ตะแกรงคัดหิน ลูกป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
9 Sales Promoter (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
10Field Activity Staff (ประจำจังหวัดแพร่)
1. แจ้งข้อมูลข่าวสาร กระจายสื่อผลิตภัณฑ์ ตกแต่งร้านค้า สนับสนุนส่วนขายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า รวมถึงรายงานสถานการณ์ทางการตลาด 2. สำรวจข้อมูลร้านค้า เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเป็...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)