ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 4 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขายเครดิต จ.ยะลา/นราธิวาส
วางแผน เสนอขายสินค้า /ดูแล ลูกค้า ร้านค้าใหญ่ รวมไปถึง ส่วนลด หรือโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดย เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ได้แก่ จ.นราธิวาส /ยะลา มีภูมิลำเนา หรืออาศัย อยู่ประจำ จ.น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
3นักวางแผนตะกาฟุล Life Planner Takaful สาขานราธิวาส
เป็นงานFull Time วางแผนให้คำปรึกษาทางการเงิน ในรูปแบบตะกาฟุล แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง นราฯ โก-ลก สตูล
4พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน
ประกอบงาน สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถทางช่าง ใช้เครื่องมือเป็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.บี เพอร์เฟค พาร์ท จำกัด