ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 25 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1พนักงานขายหน่วยรถ(ใช้รถมอเตอร์ไซด์จดออเดอร์) ในเขตพื้นที่เขต จ.นครศรีธรรมราช และทุ่งสง
ขายสินค้าในเครือ P&G เช่น ดาวนี่ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ รีจอยส์ แพนทีน โอเลย์ ฯ ในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (โดยใช้รถมอเตอร์ไซด์ในการจดออร์เดอร์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
2ตัวแทนขายภาคใต้เขต X17
เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้ายขายยาในเขตอำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน และเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
4ตัวแทนขายบัตรเครดิต
หาลูกค้าที่มีคุณสมับติตามที่บริษัทต้องการเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าสมัครใช้บริการบัตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : มายมันนี่
5แม่บ้านทำความสะอาด
ทำความสะอาดห้องน้ำ และดูแลความสะอาดบ้านพักคนชรา , ต้อนรับแขก, ทำกับข้าวให้ผู้สูงอายุ , ใส่ปุ๋ยดูแลต้นไม้ได้ , หรือตามภาระกิจ ตามเจ้านายสั่ง, ... สถานที่ทำงาน ... คือ ... สถานที่ปฏิบัติธรรม บ้านพรหมต้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
6เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครศรีธรรมราช
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน - สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 098-279-5737 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
7เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.นครศรีธรรมราช รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
8Project Sales
* ติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด
9เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.จัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย 2.จัดทำบัญชีภาษีซื้อ-ขาย(ภพ.30) ประจำเดือนและยื่นต่อกรมสรรพากร 3.จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย 4.จัดทำรายงานทางภาษี ภงด.1,3,53 5.บันทึกข้อมูลบัญชีลงในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด
10Digital Online Marketing
* ออกแบบโปรชัวร์ * ออกแบบและดูแล Website ของบริษัท * ออกแบบภาพเคลื่อนไหว * ดูแล Line@ และ Facebook ของบริษัท * ออกแบบและดูแลการทำตลาดออนไลน์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด