ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 32 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานบัญชี (โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค)
สามารถทำบัญชี ภาษี และปิดงบได้ ประจำอยู่โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค จังหวัดกระบี่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด
2ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ด่วน) โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค
สามารถจัดทำภาษี ตรวจสอบภาษี ปิดงบได้ ประจำอยู่โครงการอ่าวนางแลนด์มาร์ค จังหวัดกระบี่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด
3เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสาร วีซ่านอกสถานที่ (ทำงาน จ.กระบี่)
ให้ข้อมูลวีซ่ากับลูกค้า ตรวจสอบเอกสารสำหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ทำการติดต่อสถานฑูตฯ เพื่อยื่นวีซ่า ออกไปทำวีซ่าให้ลูกค้านอกสถานที่ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. สวัสดิกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด
4หัวหน้าแผนกช่าง
Job Details (รายละเอียดงาน) - Bachelor- s Degree or Vocation College in Engineer or related field. - At least 3 years- experience in hotel engineer and maintenance job - Fluent written and convers...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรอพ เจ จำกัด
6[Krabi] Guest Service Agent/ Waiter/ Waitress (Day) Shift
- Register guests and assigns room. Accommodates special requests whenever possible. - Assists in preregistration and blocking of rooms assignment. - Uses proper telephone etiquette, mail and messa...ดูรายละเอียด
องค์กร : Kokotel (Thailand) Co.,Ltd.
7(Krabi) - Engineer
- Respond to all guest’s requests in a timely and efficient manner - Inspect all public areas for any issues - Providing maintenance repairs to guestrooms, public areas and administrative offices -...ดูรายละเอียด
องค์กร : Kokotel (Thailand) Co.,Ltd.
8SALE พนักงานขาย (จ.กระบี่) ด่วนมาก !!!
ติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
9พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำจ.กระบี่) ด่วน!
- ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขายเช่นทำใบเสนอราคาฯ - งานอื่นตามท่ี่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
10เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.กระบี่ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส่วนต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)