ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 75 หน้า จำนวน 742 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
93พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย) ปฏิบัติงานกับ บริษัท SCG Chemical ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงงาน เก็บตัวอย่างน้ำ ดูแลการจัดการของเสีย และจุดรับส่งของเสีย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
96Leader Packing Warehouseปฏิบัติงาน Evonik Silika นิคมมาบตาพุด ระยอง
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ริษัท วางไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
97ธุรการฝ่ายขาย
1. จัดทำใบเสนอราคา (ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือที่สามารถทำได้) *ใบเสนอราคาด้านแรงงาน JOB *ใบเสนอราคาด้านแรงงานความสะอาด JOB *การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
99พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย) ปฏิบัติงานกับ บริษัท SCG Chemical ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงงาน เก็บตัวอย่างน้ำ ดูแลการจัดการของเสีย และจุดรับส่งของเสีย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด