ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 344 หน้า จำนวน 3,433 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ฝ่ายบุคคล
- ควบคุมดูแลอัตรากำลังคน สรรหา กลั่นกรอง ทดลองงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และ การพ้นสภาพของพนักงานในบริษัท - ดูแลการจัดทะเบียนประวัติพนักงาน หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน ------------------------...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา
-สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติ -ประกาศตำแหน่งงานที่รับสมัครตามช่องทางต่างๆตามลูกค้าต้องการ เช่น เว็บสมัครงาน -วิเคราะห์Job Description ตามตำแหน่งงานของลูกค้า -ประสานงานนัดสัมภาษณ์ระหว่างบริษัทกับผู้สมัค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3Sales Engineer
ประสานงานกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ---------------------------------------- ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อีเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ที่ตั้งบริษัท : นิคมอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
4เภสัชกรร้านยา (สาขาระยอง)
- จ่ายยาหรือเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยหรือลูกค้าหน้าร้าน สามารถให้คำแนะนำลูกค้าทางช่องทางสื่อออนไลน์ได้ - ร้ารยาที่สาขาระยองเป็นสาขาเปิดใหม่ ต้องใช้ใบประกอบของผู้สมัครในการยื่นเรื่องเปิดร้านด้วย - ร้านยาเปิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
5ธุรการฝ่ายบุคคล
- นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำประวัติผู้สมัครงานให้กับฝ่ายบุคคล - คัดเลือกสรรหาผู้สมัครตามตำแหน่งงานผ่านช่องทางต่าง ๆ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย *** (ปฏิบัติงาน มาบยางพร ปลวก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
6ช่างไฟฟ้า
1. รับคำสั่งปฎิบัติงาน จากระดับหัวหน้า 2. ปฎิบัติงาน ตามคำสั่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย 3. เบิก-รับ เช็คของเตรียมเข้างาน ตามแผนงาน 4. เบิก-รับ เครื่องมือและอุปกรณ์ ตามแผนงาน 5. เคลียร์ของคืนสโตร์ 6. ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
7ธุรการบัญชี
1. สรุปงาน และตรวจสอบระบบการรับ- จ่ายเงิน ภายในบริษัทฯ 2. ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย 3. ควบคุมดูแลประมาณการ ต้นทุน 4. บันทึกบัญชี ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ 5. สรุปและตรวจสอบรายงาน และการนำส่งภาษีทั้งระบบ 6...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
8วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแล หน้างานตามแผนงาน 2. ตรวจงานตามแผนงาน 3. ตรวจเช็ครายการ เบิก-รับ เช็ค ของเตรียมเข้างาน 4. ตรวจเช็ครายการเคลียร์ของตามเอกสารคืนของสโตร์ 5. ดูหน้างานคุยกับลูกค้าได้ ประเมินหน้างานได้ 6...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
9เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ
1. ขอราคาคู่ค้า เพื่อทำการประเมินราคาเบื้องต้น 2. ตรวจเอกสาร รายการใบขอเบิก และเปรียบเทียบราคา 3. ตรวจเช็คราคา และเอกสาร PR , PO 4. เบิกเงินการตั้งเบิก ตามเอกสารการเบิกเงิน 5. ทำสรุปงานในแผนก และต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
10ช่างทั่วไป
1. รับคำสั่งปฎิบัติงาน จากหัวหน้างาน 2. ปฎิบัติงาน ตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 3. เบิก-รับ เช็คของเตรียมของเข้างาน ตามแผนงาน 4. เบิก-รับ เครื่องมือและอุปกรณ์ ตามแผนงาน 5. เคลียร์ของคืนสโตร์ 6. ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด