ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 64 หน้า จำนวน 639 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานเขียนแบบ 2D 3D (Engineering)
เขียนแบบ 2D 3D Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย วัดขนาดงานจริงจาก Material ก่อนเขียน Drawing...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฉิงเหยา เทคโนโลยี จำกัด
4ธุรการ (ประจำจังหวัดชลบุรี)
1.ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ติดต่อ หรือประสานงาน จัดซื้อ จัดซ่อม จัดหา ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดเก็บข้อมูล สรุปรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
5บัญชี ( จ.ชลบุรี )
- บัญทึก-สั่งจ่าย สินค้า - วิเคราะห์ ต้นทุน - จัดทำ แผนการ ควบคุมต้นทุน - สามารถใช้โปแกรม Express ได้เป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
6ฝ่ายผลิต โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมุทรปราการ 02-709-0305-6 ต่อ 4 และชลบุรี 038-158-029]
- ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายระบบบริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
7ฝ่ายบุคคล(ชลบุรี)
- ออกแบบ ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาบุคลากร - ดูแลเรื่องเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับราชการ - สถานที่ทำงานอยู่ (ชลบุรี)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
8เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้า (QC) จ.ชลบุรี
- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - ควบคุมคุณภาพ - สถานที่ทำงานอยู่ จังหวัดชลบุรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
9พนักงานทั่วไป(ชลบุรี)
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านออกเขียนได้) -มีความขยันและอดทน ทำงานล่วงเวลาได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
10ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำ ชลบรี
- เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ข้างเตียง - ทำความสะอาดล้างเครื่องมือ (ตามมาตรฐานงาน) - ทำความสะอาดคลินิก อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเคาน์เตอร์ได้ (งานการเงิน/ประสานงาน/ธุรการ) - อื่น ๆ ตามที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีแอนด์เอ็ม เดนทัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)