ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 86 หน้า จำนวน 852 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Programmer - นิคมแหลมฉบัง
- Develop the software by using ASP.Net (Web Application and Windows Application) - Co-Design with Systems Analyst - Able to travel outside the country at least 2 weeks/time ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
2System Analyst - นิคมแหลมฉบัง
• Gathers Business Requirements and prepares FDA compliant documents based on those requirements. • Plan, analyze and document tests for Manufacturing Execution Systems and other site systems in comp...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
3ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทอมินอล 21 นาเกลือ พัทยา ด่วน (รับเด็กจบใหม่ทุกสาขา)
ดูแลงานบริการลูกค้า ระเบียบภายในร้าน เอกสารที่เกี่ยวข้องของงานที่รับผิดชอบ ดูแลงานบริการให้เกิดความประทับใจ รักษาระเบียบความคุมการทำงานพนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด
4เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำภาคกลาง
จัดทำเอกสาร ข้อมูล ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
5พนักงาน PC ประจำห้าง Big C พัทยา (โฮเรก้า)
- คอยแนะนำสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : STV Power Group Co.,Ltd.
6ประชาสัมพันธ์ (PR)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ PR โครงการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประจำพื้นที่ชลบุรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สาขาชลบุรี
7เจ้าหน้าที่การตลาด (ทดลองงาน) ปฏิบัติงานสาขา จ.ชลบุรี ( รับด่วน!! )
สำรวจตลาด และหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และสถานออกพื้นในเขตจังหวัดชลบุรีได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สาขาชลบุรี
8แม่บ้าน
จัดเก็บ ทำความสะอาดภายในโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด
10จป.วิชาชีพ
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพตามระบบมาตรฐานต่างๆเพื่อความปลอดภัย ติดต่อหน่วยงานราชการ ปฏิบัติงานขั้นต้นของแผนกบุคคล ประเมินความเสี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด