ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 92 หน้า จำนวน 917 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Store Manager – Central Pattaya
• บริหารการขายและการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนการขายและจัดการระบบการทำงานภายในร้านได้ • บริหารจัดการและการพัฒนาทีมงาน • บริหารการจัดแสดงสินค้าหน้าร้านและการดูแลสต๊อกสินค้า • การ...ดูรายละเอียด
องค์กร : จัดหางาน แคพสโตน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
3เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
• พิมพ์เอกสารส่งออกและจดหมายเวียน ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย • จัดระบบเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสะดวกในการค้นหา • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกบัญชี แผนกช่าง แผนกอาคาร และหัวหน้างาน เพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 Guest Service Agent (Pattaya)
รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5พนักงานขับรถบรรทุกเทเลอร์ (ชลบุรี)
1.ขับรถบรรทุกสิบล้อ /รถพ่วง (ป้ายเหลือง) 2.จัดส่ง-รับสินค้าตามสถานที่ที่บริษัทกำหนด 3.ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.อื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด
6Engineer
- กำหนดขั้นตอนการผลิต วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ และ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ - สนับสนุน และ ส่งเสริม ให้คำแนะนำฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
7Programmer
ออกแบบ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ maintain web application มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และ สามารถทำงานตอบสนองได้ตามกำหนดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
8Sales Representative
ติดต่อลูกค้า เสนอขายสินค้า ประสานงานขาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
10เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สาขาปิ่นทอง)
บันทึกบัญชขีแยกประเภท,ทั่วไป,ยื่นแบบ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด