ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61ผู้ควบคุมงานไฟฟ้า งานระบบ
ควบคุมดูแลงานไฟฟ้า งานแอร์ และงานติดตั้งสุขภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
63โฟร์แมนงานกระจก ฝ้า
- ดูแลและควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียม กระจกและฝ้า - ตรวจสอบคุณภาพของงานกระจกและฝ้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
64เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานโรงงาน - ควบคุมคุณภาพสินค้า - ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต - ตรวจงานระบบไฟฟ้าและประปา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
65ช่างประกอบแผ่น Isowall
มีความรู้ด้านการตัดแผ่น Isowall มีความรู้ด้านการประกอบแผ่นIsowall...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด