ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21Information Technology Sub Leader
1. ดูแลแก้ไข Website ขององค์กร ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา Support System Admin,Network,IT 2. ทำการซ่อมแซม รวมถึงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. สุ่มตรวจการใช้งาน Internet ของแต่ละแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
23ผู้ช่วยออฟฟิศ/ดูแลงานการตลาดและด้านสรรหาบุคคลากร/พิกัดสุวินทวงค์
ดูและงานด้านการตลาด/ตามงานและรายงานความเคลื่อนไหว ดูแลงานด้านสรรหาบุคคลากร/และรายงานความเคลื่อนไหว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
24หัวหน้าเพโล/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์/ฉะเชิงเทรา
ดูแลเจ้าหน้าที่ทำาเงินเดือนและตามหน่วยงาน ดูแลประกันสังคม/กรมการจัดหางาน ดูแลเจ้าหน้าที่่ในส่วนที่รับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
28เจ้าหน้าที่บัญชี/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์ ( รับสมัครด่วนมากกก!!! )
ดูแลเรื่องการทำบัญชีภายในบริษัท ตรวจสอลความถูกต้องของรายรับรายจ่าย ติอต่อ ควบคุม ติดตาม ติดต่อเจรจากับลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธฺภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
29เจ้าหน้าที่การตลาด/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์/แปดริ้ว
การตลาดหาบริษัทเพื่อส่วพนักงานเข้าทำงาน ประสานงานเจ้าหน้าที่หน้างาน ประสานงานกับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
30พนักงานสายปฏิบัติการ
การรับ-จ่าย สินค้า และจัดเตรียมสินค้า เพื่อส่งต่อลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vicchi Enterprise CO., Ltd.