ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
12ผู้ช่วยวิศวกร (ฉะเชิงเทรา)
- ควบคุมการผลิต - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - ตรวจเช็ค QC คุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด
14ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (ฉะเชิงเทรา)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2.ให้รายละเอียดแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด
15พนักงานฝ่ายผลิต/สโตร์และคลัง/พิกัดตลาดปองพล/สุวินทวงค์
สโตร์/คลังหน้าที่คือ ทำงานในคลังและสโตร์ ฝ่ายผลิต ทำงานไลน์การผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
17ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิค
ช่างกล หรือ ช่างเทคนิค เพื่อทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ภายในโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด