ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 136 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1ผู้สือข่าวออนไลน์ ประจำสาขา ฉะเชิงเทรา
1. บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของ MSS ทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ 2. หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าว 3. เขียนคอนเท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
2หัวหน้าฝ่ายบัญชี (จังหวัดฉะเชิงเทรา) [Contact OAT :065-056-2509 ]
+ ดูแลรับผิดชอบระบบงานบัญชีเจ้าหน้า (AP), บัญชีลูกหนี้ (AR), บัญชีแยกประเภท และบัญชีต้นทุน บัญชีเจ้าหนี้ (AP)  ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจลงน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
3เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาพื้นที่ ฉะเชิงเทรา
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
4แพทย์แผนไทยประจำคลีนิค
ตำแหน่งหัวหน้าคลีนิคแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ ต้องมีประสบการสามารถตรวจวินิฉัย บำบัด รักษาโรค ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูโอเชี่ยน คอสเมติกส์ จำกัด และ บริษัท บลูโอเชี่ยน สยาม ฟาร์มาซิสต์ จำกัด /บริษัท เจนเนอรัล
5ช่างเชื่อม
ช่างเชื่อมไฟฟ้า ประกอบเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
6ช่างยนต์ โรงงานบางปะกง
1. ตรวจสอบดูแลงานซ่อมบำรุงรถสิบล้อโม่ และรถตักภายในโรงงาน จำนวน 15 คัน 2. สรุปรายงานการซ่อม การเบิกอะไหล่ ประจำเดือนเสนอหัวหน้าโรงงาน 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอะไหล่ในเบื้องต้นแก่พนักงานขับรถโม่ เพื่อใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
7ช่างเชื่อมไฟฟ้า (รถบรรทุก)
1) งานเชื่อมไฟฟ้าสำหรับซ่อมบำรุงรถบรรทุกโม่สิบล้อ และ รถตัก (เชื่อมหัวเก๋ง , แชทซี) เป็นต้น 2) เป็นลูกมือในการซ่อมบำรุงรถบรรทุกเบื้องต้น ณ ศูนย์ซ่อมรถบรรทุก (บางปะกง) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
8พนักงานบริการลูกค้า สาขาบางปะกง
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการให้บริการลูกค้า 2. รับข้อมูลความต้องการลูกค้า ร่วมวางแผนงานการบริการลูกค้า การติดตามความพร้อมของรถโม่เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
9พนักงาน PC (ไทวัสดุ ฉะเชิงเทรา)
ขาย และเชียร์สินค้า ถังน้ำ ประจำไทวัสดุ ฉะเชิงเทรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สวีดีช มูดูล์เฮ้าส์ จำกัด
10รับสมัครพนักงานแคชเชียร์ !!!! สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา !! ติดต่อพี่ขวัญ 081-8258993
หน้าที่รับผิดชอบ 1.บริการลูกค้า 2.รับชำระเงินลูกค้า 3.สรุปยอดเงินเพื่อส่งต่อรอบกะถัดไป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)