ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า จำนวน 192 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างประกอบแผ่น Isowall
มีความรู้ด้านการตัดแผ่น Isowall มีความรู้ด้านการประกอบแผ่นIsowall...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
3ผู้ควบคุมงานไฟฟ้า งานระบบ
ควบคุมดูแลงานไฟฟ้า งานแอร์ และงานติดตั้งสุขภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
4เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานโรงงาน - ควบคุมคุณภาพสินค้า - ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต - ตรวจงานระบบไฟฟ้าและประปา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
5โฟร์แมนงานกระจก ฝ้า
- ดูแลและควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียม กระจกและฝ้า - ตรวจสอบคุณภาพของงานกระจกและฝ้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
6ช่างเชื่อม
เชื่อมงานโครงสร้างตามแบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีส์เทรด จำกัด
7พนักงานขับรถบัส
ขับรถส่งพนักงาน โรงงานไฟฟ้าบางประกง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี แอนด์ จี ลอจิค จำกัด
8เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
9เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (สาขาบางปะกง) ด่วนมาก
-บันทึกบัญชีแยกประเภท,ทั่วไป,ยื่นแบบ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์(สาขาบางปะกง)
-รับผิดชอบงานเบิก-จ่ายอะไหล่ -จัดสินค้าให้ถูกต้องตาม Order ลูกค้า -ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด