ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 34 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ด่วน ผู้จัดการฝ่ายขายโครงสร้าง ไทวัสดุ อยุธยา
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและรับส่งสินค้า ไทวัสดุ อยุธยา
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าในแคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า 2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 3. รับชำระค่ามัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3วิศวกรรมเครื่องกล
-สนับสนุนการออกแบบ,FEAอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานและโครงการที่ปรับปรุง -เสนอแนะการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร -จัดทำเอกสารการออกแบบเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในเอกสารโครงการ -จัดทำScopeขอบข่ายในการทำงาน,Dra...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ Market Information
1.สนับสนุนทีม Agronomist ในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการทดลองผลิตภัณฑ์ตามระเบียบทางการเกษตรและจัดทำ Presentation Material ให้ทีมขายและทีมส่งเสริมการขายใช้ในการทำงาน 2.สนับสนุนทีมการตลาดและบริษัท Agency ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
5วิศวกรโยธา
-วางแผนการบำรุงรักษางานระบบและอาคารสถานที่ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก -ตรวจสอบและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนด -เขียนแบบ ตรวจแบบ จัดทำรายงานสรุปผลร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
6พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
-ขับโฟล์คลิฟท์ รับ-จ่ายสินค้า -บำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
7พนักงานขับรถบริษัท
-ติดต่อประสานงาน / รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและนอกบริษัทฯ -รับ -ส่ง พนักงานของบริษัทฯไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามการขอใช้รถในแต่ละวัน -ดูแล บำรุงรักษารถ ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อยู่ตลอดเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
8พนักงานควบคุมระบบสาธารณูปโภค
- ดูแลและควบคุมระบบสาธารณูปโภคผ่านทางคอมพิวเตอร์, ผ่านทางจอ Monitor เช่น Fire Pump, Fire Alarm, Boiler, Air Compressor, Air Dryer, Cooling, Softener, Booster Pump, Oil Transfer Pump - บันทึกการทำงานข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
9พนักงาน Ckecker
พนักงาน Checker - รับ-จ่ายสินค้าให้ลูกค้า - เช็คจำนวนความถูกต้องของสินค้า - เช็คคุณภาพทางกายภาพภายนอกของสินค้า - สามารถเข้ากะ และทำ OT ได้ - สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือ ไปต่างจังหวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
10วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง
-วางแผน ควบคุม ติดตาม ประสานงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -รวบรวมข้อมูลและสรุปจัดทำรายงานการหยุดของเครื่องจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด