ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 35 หน้า จำนวน 345 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2พนักงานดูแลสวน ประจำโครงการตลาดต่อยอด
รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดหญ้า กวาดใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้ อื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี แอนด์ เอ็น ฮอร์ติคัลเจอร์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วังน้อย อยุธยา 15,000-20,000/สนใจติดต่อ k.นัส 063-081-9827
1. ดูแลการรับสินค้าเข้า-ออก 2. นับสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี 3. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า 4. ดูแลระบบงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, 5ส. 5 .มีความรู้เรื่องระบบงานเอกสาร ตรวจสอบย้อนกลับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)