ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 18 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานที่บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด อ.จอมบึง)
- สรรหาและว่าจ้างพนักงาน - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำแบบประเมินทดลองงาน - ดูแลอาคารสถานที่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
12ธุรการฝ่ายขาย
ดูแลสนับสนุนฝ่ายขาย ทำใบเสนอราคา ตามงานหรือประสานงาน ระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า บริษัท ประจำสำนักงานวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
13พนักงานสนับสนุนงานธุรการดับเพลิง
1.จัดทำแผนและฝึกอบรมดับเพลิงตามกฏหมาย 2.จัดทำแผนและฝึกอบรมการอพยพหนีไฟตามกฏหมาย 3.ทวนสอบแผนฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ 4.ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิง 5.ทำบัญชีควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง ,จัดซื้อหรือเปลี่ยน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
14ช่างเชื่อม
เชื่อมประกอบ งานประกอบตัวถังรถยนต์ สามารถอ่านแบบได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
16หัวหน้าแผนกในฝ่ายผลิต
1.วางแผนการทำงานในแผนก 2.รับงานจากผู้บังคับบัญชา/ฝ่ายการตลาด 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ตรวจงานระบบมาตราฐานฝ่ายผลิต 5.ทำเอกสารของฝ่ายผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด NC COCONUT Co,.Ltd.
17เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดูแลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - รับและตรวจสอบข้อมูลรวมถึงเงื่อนไขต่างๆจากใบสั่งซื้อของผู้ขอซื้อ - ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการสั่งและจัดส่งซื้อสินค้าจากในประเทศ - หา Supplier ใหม่ๆเพื่อเปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
18รับด่วนสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า“SAMSUNG EXPERIENCE CONSULTANT (SEC)” ประจำสาขา ROBINSON RATCHABURI>>พี่ปูเป้ 084-752
- สร้างบรรยากาศที่สนุกและกระตุ้นให้พนักงานในร้านตื่นตัวตลอดช่วงเวลาให้บริการ - ดูแลบริการหลังงานขายเพื่อตอบสนองประโยชน์สินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับจากการซัมซุงอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ - สามารถใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
19รับด่วนสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า“SAMSUNG EXPERIENCE CONSULTANT (SEC)” ประจำสาขา ROBINSON RATCHABURI>>พี่ปูเป้ 084-752
- สร้างบรรยากาศที่สนุกและกระตุ้นให้พนักงานในร้านตื่นตัวตลอดช่วงเวลาให้บริการ - ดูแลบริการหลังงานขายเพื่อตอบสนองประโยชน์สินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับจากการซัมซุงอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ - สามารถใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
20รับด่วนสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า“SAMSUNG EXPERIENCE CONSULTANT (SEC)” ประจำสาขา ROBINSON RATCHABURI>>พี่ปูเป้ 084-752
- สร้างบรรยากาศที่สนุกและกระตุ้นให้พนักงานในร้านตื่นตัวตลอดช่วงเวลาให้บริการ - ดูแลบริการหลังงานขายเพื่อตอบสนองประโยชน์สินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับจากการซัมซุงอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ - สามารถใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด