ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 153 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1โฟร์แมนก่อสร้าง
1.ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ 2.สามารถถอดแบบและประเมินราคาได้ 3.สามารถเขียนแบบงานก่อสร้างได้ 4.สามารถทำงานที่กรุงเทพและปริมณฑลได้ สถานที่ทำงาน 1.งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
2พนักงานธุรการประจำหน้างานก่อสร้าง
อยู่ประจำออฟฟิศย่อยหน้าไซต์งานก่อสร้าง โครงการสร้างสถานีรถไฟทางคู่ - สถานีบ้านกล้วย ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี - สถานีราชบุรี ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี รายละเอียดการทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
3ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Draftsman)
- เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม โดยใช้โปรแกรม Auto CAD ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
4พนักงานบัญชี
วางบิล บันทึกบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชี ติดต่อประสานงานกับออฟฟิศสำนักงานใหญ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
5เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สถานที่ทำงาน 1.งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน 2.สถานีรถไฟฟ้า สายสีชมพู จ.นนทบุรี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
6วิศวกรโยธา
1.สามารถเขียนแบบงานก่อสร้างได้ 2.สามารถถอดแบบและประเมินราคาได้ 3.ดูแลรับผิดชอบ จัดการโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ 4.สามารถทำงานที่กรุงเทพและปริมณฑลได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
7หัวหน้าแผนกสโตร์
- ควบคุมดูแลการจัดเรียงสินค้าเข้า/ออก จากคลัง - ดูแลเช็คสต็อคสินค้าและจัดทำรายงาน - ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า - บริหารการเบิกจ่าย และควบคุมสต็อคให้ตรงกับระบบ - ดูแลและควบคุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด NC COCONUT Co,.Ltd.
8พนักงานฝ่ายผลิต ( สมัครงานโทร 032-263-478 )
- ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ - ดูแล รักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และพื้นที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด NC COCONUT Co,.Ltd.
9เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดอบรมแนะนำเพื่อส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด NC COCONUT Co,.Ltd.
10ตัวแทนขายภาคกลางเขต W14
เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตจังหวัดราชบุรี(ไม่รวมอำเภอบ้านโป่ง) และเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.