ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 99 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้จัดการ และ ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขา เซ็นทรัลมหาชัย ร้านยำแซ่บ!!!รับเด็กจบใหม่ทุกสาขา หรือ ต่ำกว่าต้องมีประสพการณ์โดยตรง
ดูแลรับผิดชอบร้านและพนักงานบริการ ควบคุมการทำงานพนักงาน ดูแลยอดขาย ดูแลให้พนักงานทำตามระเบียบวินัย ดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด
3พนักงานขาย
ขายสินค้า ตามที่รับมอบหมาย ในเขตที่รับผิดชอบ งานด้าน รถยกฟอร์คลิฟท์ อะไหล่ งานเช่า งานซ่อม ต้องออกหาลูกค้า มีใบขับขี่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
4ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำสาขาพอร์โตโก ท่าจีน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 2. ประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สะอาด และได้ตามคุณภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถนำทีมในครัวให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 4. ดูแลความสะอาด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
5แคชเชียร์ ประจำสาขาพอร์โตโกร ท่าจีน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2. เก็บค่าอาหาร 3. จัดเก็บเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับเงิน 4. แนะนำรายการอาหารและเครื่องดื่ม 5. ดูแลควราเรียบร้อยต่างๆ ภายในร้าน 6. งานด้านอื่นๆ ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
6พนักงานบัญชี
1.จัดทำภาษี ภงด. 3,53 ประจำเดือน 2. สามารถบันทึกบัญชีโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี 3.จัดทำ Stock - CPO ณ. สิ้นเดือน 4.บันทึกข้อมูลการซื้อ-จ่าย เข้าระบบ Express 5.สรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ. สิ้นเดื...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
7พนักงานทั่วไปรายวัน (จำนวนมาก)
- พนักงานทั่วไป (รายวัน) - งานบรรจุ ผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
8เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ด่วน !!!!
- กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตามกฎหมายกำหนด - จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
9ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด่วน !!!!
- ซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและอาคาร - งานไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง/อิเลคโทรนิค - รายงานปัญหาและการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานทราบ - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
10Sales Coordinator
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ตอบอีเมล์ลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย - พิมพ์เอกสารอินวอยซ์ จัดเตริยมเอกสารงานขาย - จัดเก็บเอกสารงานขาย จัดทำรายงานขาย - มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รับพิจารณาพิเศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด