ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53 หน้า จำนวน 525 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2ผู้ช่วยช่าง ด่วน!!!!
ผู้ช่วยช่าง ซ่อมระบบไฮโดรลิก,เกียร์,เครื่องยนต์ (เน้นโทร)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
3พนักงานขาย ด่วน!!!!
ขายสินค้าตามที่มอบหมาย ในเขตภาคกลาง จำหน่าย,ให้เช่า,อะไหล่,บริการซ๋อม รถยกฟอร์คลิฟท์ และ สินค้าอุตสาหกรรม (เน้นโทร)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
4ช่างไฟฟ้า ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
1. ระบบไฟฟ้า ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
6ออกแบบเครื่องจักร (Design) ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเครื่องจักรกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
7ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
- เชื่อมอาร์กอน / เชื่อมไฟฟ้า งานสแตนเลสต่างๆ - ผลิต ประกอบ เครื่องจักรตามแบบ - ติดตั้งเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
10แม่บ้าน (มหาชัย - สมุทรสาคร) ด่วน !!!!!!!!
- ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ ตามที่บริษัทกำหนด - ดูความระเบียบเรียบร้อยภายในออฟฟิศ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งเจริญอาหารทะเลแปรรูป