ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61ธุรการห้องLAB
1.จัดทำรายงานข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.พิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ติดต่อกับลูกค้าและช่าง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
62ช่างสี
1.รับผิดชอบงานทำสี-สินค้าของบริษัทฯ 2.คำนวณสี+ผสมสี+สูตร การผสมสี ให้ได้มาตรฐาน 3.ตรวจเช็ค+ตรวจสอบ คุณภาพสีให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4.ดูแลรักษาสี ให้ได้มาตรฐานคงที 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
63Sales
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 2.วางแผนการขาย และออกพบลูกค้า ออกต่างจังหวัด ค้างคืนได้ 3.สรุปรายงานการออกพบลูกค้า และส่งรายงานผู้บังคับบัญชา 4.ปิดการขาย/ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.ทำสัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
64แม่บ้าน
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่รับผิดชอบ จัดเก็บอุปกรณ์ทำงานให้เป็นระเบียบ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
68ช่างพ่นสีฝุ่น
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
70พนักงาน QC
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด