ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
51วิศวกรโรงงาน
จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด โดยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นทุน ความปลอดภัย และปัจจัยอื่นๆ คงที่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด
52ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.ตรวจเช็คเครื่องชั่งที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อม และซ่อมให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด 2.ไปตรวจเช็คเครื่องชั่งนอกสถานที่ /ออกหน้างาน บริษัทลูกค้า และซ่อมเครื่องชั่งนอกสถานที่ตามใบสั่งงาน 3.ให้คำปรึกษาลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
53เจ้าหน้าที่ IT(เขียนWeb site ได้)
1.เขียน Web site ดูแลเว็บไซด์ ของบริษัทฯให้Up date อยู่เสมอ 2.สำรองข้อมูลในระบบคอมฯของทุุกฝ่ายงานและสาขา 3.ตรวจเช็คการใช้งานของคอมพิวเตอร์ และจัดทำทะเบียนประวัติ 4.ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที/ควบคุมแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
54Tele Sales
1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงาน ออกพบลูกค้าต่างจังหวัด และค้างคืนได้ 3.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปิดยอดขาย 4.ทำสัญญา และรับเงินมัดจำกับลูกค้า นำส่งบริษัทฯ 5.ทำรายงานสรุปยอดขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
55เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ออกบูท ,งานแสดงสินค้า งานโชว์ของบริษัทฯ 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และออกพบลูกค้า 3.จัดสัมมนา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปต่างจังหวัดได้ 4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
57ผู้จัดการฟาร์มผักออร์แกนิค
1. ปลูกและดูแลผักสลัดอินทรีย์ 2. ปรับปรุงคุณภาพงานและสิ่งแวดล้อม 3. จัดเตรียมและผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 4. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในเวลาทำงานปรกติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม.เค.กู๊ด ควอลลิตี้ จำกัด
58พนักงานประจำฟาร์มผักออร์แกนิค
1. ช่วยผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ 2. ช่วยเตรียมงานด้านการปลูกผักสลัด 3. ช่วยดูแลและทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ 4. งานอื่นๆ ตามความเหมาะสมในเวลางาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม.เค.กู๊ด ควอลลิตี้ จำกัด
59พนักงานผลิตน้ำนมข้าวโพด
1. ปอกข้าวโพดฝัก 2. ล้างข้าวโพดและอุปกรณ์ในการผลิต 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็ม.เค.กู๊ด ควอลลิตี้ จำกัด
60ช่างกลึง
1.งานกลึงชิ้นส่วน พาร์ทงาน/อะไหล่ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.งานมิลลิ่ง พาร์ทงาน อะไหล่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด