ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91ช่างซ่อมบำรุง (สาขาบางเลน)
- รวบรวมรายการเครื่องจักรที่มีใช้อยู่เพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องจักร - จัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับซ่อมเครื่องจักร / อุปกรณ์ - สรุปข้อมูลเครื่องจักรเสียประจำเดือน - จัดทำงานตัวอย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
92ช่างเทคนิค (สาขาบางเลน)
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรีย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
93ช่างใส่แม็กยาง ช่วงล่าง ( จ.นครปฐม )
ดูแลลูกค้าหน้าร้าน ( ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม) ขายแม็กยาง ใส่แม็กยาง ปะยาง ช่วงล่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซเว่นฟิฟธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
94ช่างเชื่อม
- เชื่อมเหล็กเส้นเข้ากับแผ่นเพลท ทำงาน : 6 วัน / อาทิตย์ (จ-ส) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด
95ผู้จัดการโรงงานเสาเข็ม
- กำหนดนโยบายและแผนงานในการผลิต - ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ดูแลความเรียบร้อยของโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด
96ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็ม (QC)
- ควบคุมปริมาณการสั่งและใช้วัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า - ทำบันทึกรายงานประจำวัน ทำงาน : 6 วัน / อาทิตย์ (จ-ส) สถานที่ทำงาน : อ.สามพราน จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด