ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ธุรการห้องLAB
1.จัดทำรายงานข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.พิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.ติดต่อกับลูกค้าและช่าง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
2ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.ตรวจเช็คเครื่องชั่งที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อม และซ่อมให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด 2.ไปตรวจเช็คเครื่องชั่งนอกสถานที่ /ออกหน้างาน บริษัทลูกค้า และซ่อมเครื่องชั่งนอกสถานที่ตามใบสั่งงาน 3.ให้คำปรึกษาลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
3Sales
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 2.วางแผนการขาย และออกพบลูกค้า ออกต่างจังหวัด ค้างคืนได้ 3.สรุปรายงานการออกพบลูกค้า และส่งรายงานผู้บังคับบัญชา 4.ปิดการขาย/ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.ทำสัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
4ช่างกลึง
1.งานกลึงชิ้นส่วน พาร์ทงาน/อะไหล่ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.งานมิลลิ่ง พาร์ทงาน อะไหล่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
5Tele Sales
1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงาน ออกพบลูกค้าต่างจังหวัด และค้างคืนได้ 3.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปิดยอดขาย 4.ทำสัญญา และรับเงินมัดจำกับลูกค้า นำส่งบริษัทฯ 5.ทำรายงานสรุปยอดขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
6ช่างสี
1.รับผิดชอบงานทำสี-สินค้าของบริษัทฯ 2.คำนวณสี+ผสมสี+สูตร การผสมสี ให้ได้มาตรฐาน 3.ตรวจเช็ค+ตรวจสอบ คุณภาพสีให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4.ดูแลรักษาสี ให้ได้มาตรฐานคงที 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
8สัตวบาลไก่เนื้อ/ไก่ไข่
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอภิญญา กรุ๊ป จำกัด
9พนักงานขายเครดิต เขตนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี (ลอรีอัล การ์นิเย่)
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขายและจัดเรียงสินค้า , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
10พนักงานส่งสินค้า
- ตรวจเช็ค-ส่งสินค้า ตามร้านค้าต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด