ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 29 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขาย , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
2ร้านสหไพบูลย์สุขภัณฑ์-เชียงราย รับพนักงานขายสีทาบ้าน แบรนด์โจตัน สนใจติดต่อ พี่แพร 092-257-2135 ID Line : 0922572135
- เชียร์ขายสีทาบ้าน ให้แก่ลูกค้า - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด - ผสมสีตามความต้องการของลูกค้า - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดไม่ตรงกับ ศ. ส. อา.)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
1)ดูแลงานบัญชีทั้งการบันทึกบัญชี การกระทบยอด 2)จัดทำบัญชีต้นทุนผลิต 3)จัดทำเอกสารประกอบงบ 4)ดูแลงานด้านภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5)ติดต่อหน่วยงานราชการได้ 6)อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
4เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
จัดทำ ตรวจสอบ และควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
5ผู้ควบคุม Boiler
1. ควบคุมดูแลการใช้งาน Boiler เปิด-ปิดการใช้งาน 2. จัดทำรายงานการใช้่งานหม้อไอน้ำ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
6เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ 2. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน 3. ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมด 4. ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
7เจ้าหน้าที่ Operator
1. ให้การต้อนรับแขก หรือผู้ที่มาติดต่อบริษัทฯ 2. รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูล และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. คัดแยกเอกสาร จดหมาย หรือพัสดุไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
8พ่อบ้าน
1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณโรงงาน 2. ดูแลรดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโรงงาน 3. ดูแลซ่อมแซมอาคารและระบบท่อน้ำ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
9เจ้าหน้าที่บัญชี (สามารถสื่อสารภาษาจีนได้)
จัดทำ และตรวจสอบ เอกสารหรือรายงานด้านบัญชีการเงิน ของบริษัทฯ ประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อราชการส่วนที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
10PC SIKA ขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ประจำ ไทวัสดุ เพชรบุรี ติดต่อพี่ดรีม 061-413-0635 รายได้รวม 17,000++
- นำเสนอขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA-LANKO-DEVCO - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย - ทำงาน 6 วัน หยุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.