ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 71 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดกาญจนบุรี ** ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
3วิศวกร
1. วางแผนการทำงานและจัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการของลูกค้า 2. ดูแลและปฏิบัติงานด้าน Plant Inspection / RBI 3. ปฏิบัติงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) 4. ประสานงานกับลูกค้าของโครงการ และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพเเวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์ชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6เจ้าหน้าที่ธุรการ
ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7วิศวกร
กำกับดูแลงานซ่อมบำรุง Boiler ให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8หัวหน้าแผนกสโตร์
ควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกสโตร์ให้ได้ตามแผนงาน ควบคุม-ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง กำกับ-ดูแล อุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอกับหน้างาน จัดทำรายรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9พนักงานขับเครนขนาด 25 ตัน
ขับเครนตามไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลบำรุงรักษารถเครนให้อยุ่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยุ่เสมมอ การันตีรายได้เดือนละ 20,000 บาท เบี้ยเลี้ยงวันละ 500 บาท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ดูแลงานด้านสรรหา ฝึกอบรมและเอกสารที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด