ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 27 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี)
•พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารและปัจจัยสี่ •พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหาร •สร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองทางด้านอาห...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2สโตร์/ธุรการ
-จัดทำเอกสาร POจากโปรแกรม -เช็คราคาสินค้า ลงระบบ -จัดเรียงสินค้า/ควบคุมสโตร์ -รับสินค้าเข้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออลไร้ท์ จำกัด
3พนักงานฝ่ายผลิต ช่างตัดผ้า ช่างเย็บผ้า
ตัดผ้า เย็บเสื้อโปโล เจาะสาบเสื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
4วิศวกร ประจำโรงงาน (20,000 - 25,000 บาท)
- วางแผนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) - บริหารทัพยากร เช่น คน วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์และเก็บข้อมู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
5Sales Representative ประจำสาขากาญจนบุรี ด่วน!!!
1.ให้บริการข้อมูลสินค้ากับลูกค้า 2. รับ Order สินค้าจากลูกค้า 3. ส่งรายละเอียดการสั่งสินค้าของลูกค้าให้กับทางโรงงาน 4. ตรวจสอบ Stock สินค้าเข้า-ออก 5. บริการหลังการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
6โรบินสัน กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจำนวนมาก
- พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า - พนักงานแคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำระสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - เจ้าหน้าที่การเงิน ทำหน้าที่ ดูแลการเบิก-จ่าย เงินสด ตรวจเช็คตรวจนับกระแสเงินสด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
8พนักงานขาย | พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน กาญจนบุรี
1.ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 2. รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่กำหนด 3. ตรวจนับสินค้าในสต็อคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
9ผู้ช่วยผู้จัดการ (ภาษาจีน)
1. แปลเอกสารจากจีนเป็นไทย, ไทยเป็นจีน 2. ประสานงานกับโรงงานที่ประเทศจีนทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ 3. ตรวจความถูกต้องของเอกสารนำเข้า 4. บันทึกรายการสินค้านำเข้าลง Excel...ดูรายละเอียด
องค์กร : Ready Group Co.,Ltd
10พนักงานขายหน่วยรถ
- ออกทริป 21 วันต่อเดือน, ประชุม 1 วัน, เดินทางไป/กลับ 2 วัน ที่เหลือเป็นวันหยุด 6-7 วันต่อเดือน - ออกตลาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสนอขายสินค้ากับร้านค้า เช่นร้านโชห่วย, ร้านขายของชำ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Ready Group Co.,Ltd