ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 6 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2ซุปเปอร์ไวเซอร์/ดูแลงานประกอบประตูหหน้าต่าง/กาญจนบุรี
ดูแลพนักงานไลน์ประกอบประตู/หน้าต่างมุ้งลวด ดูแลเป้่าหมายการผลิต ดูแลหัวหน้างานเบื่องต้นและพนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
4เจ้าหน้าที่ทำสวน ประจำ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ดูแลสวนตามบริเวณที่กำหนด ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำ กวาดใบไม้ และซ่อมแซมสื่อการเรียนรู้ที่ชำรุด ตลอดจนการดูแลเรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : มีที่พักใกล้ศูนย์รวมตะวัน สามารถเดินทางไปกลับได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5สัตวบาลส่งเสริมโครงการประกันราคาสุกรขุน
1.ดูแลสุขภาพและการจัดการสุกรฟาร์มโครงการ 2. ตรวจรับสุกรเข้าขุน 3.แนะนำการใช้ยาและวัคซีน 4. ทำวัคซีน 5. สั่งอาหารยาและวัคซีน ให้โครงการ 6. ประเมินนน.สุกรและชั่งนน.สุกรขุน 7.บันทึกข้อมูลการเลี้ยง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด