ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 465 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปพลาสแพค)
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย - ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย รวบรวมสถิติ จัดทำรายงานต่อนายจ้าง - จัดทำรายงาน และเอกสารต่าง ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
22พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ และโรงงานท็อปซัน)
- ดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมสต็อกคลังสินค้า - ดูแลรถโฟล์คลิฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
23หัวหน้ากลุ่มคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- บริหารจัดการงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมสต็อคในคล้งสินค้าให้ถูกต้อง เช็คสต็อค และจัดทำรายงาน - ดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป - วางแผนบริหารสต็อคสินค้า และวัตถุดิบให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
24พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ. (รับสมัครด่วน!! จำนวนมาก)
- ดูแลหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ - ตรวจสอบยานพาหนะเข้า-ออก และบุคคลเข้า-ออก - จัดการเรื่องการจราจร ของสถานที่ - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
25พนักงานสายตรวจหน่วยงาน ด่วน!!
-ตรวจสอบหน่วยงานที่บริษัทให้บริการ -ตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามหน่วยงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
27ฝ่ายขาย (ฟรีแลนซ์)
รับสมัครพนักงานขายฟรีแลนซ์ ขายงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ ,หมู่บ้านจัดสรร,คอนโดมิเนียม,อพาร์ทเม้น,โรงงานอุตสาหกรรม,คลังสิ้นค้า,หอพัก,โรงพยาบาล ด้วยอัตราคอมมิชชั่น 15 % ของราคาขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
28พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ.(ผู้หญิง)
- ดูแลหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ - ตรวจสอบยานพาหนะเข้า-ออก และบุคคลเข้า-ออก - จัดการเรื่องการจราจร ของสถานที่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
29พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ.(เขต. บางเสาธง)
- ดูแลความเรียบร้อยภายในหน่อยงาน - ดูแลรถเข้า - ออก การจราจร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
30หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าชุด รปภ. ครูฝึก
-ตรวจสอบหน่วยงานที่บริษัทให้บริการ -ตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามหน่วยงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd