ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 465 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
- บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการ - จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน - จัดทำรายงานสรุปด้านการเงิน - หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
15ผู้จัดการบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- ควบคุม/ดูแล การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของบริษัทให้ถูกต้อง - ควบคุม/ดูแล รายงานภาษีต่าง ๆ และยื่นต่อกรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด - ดูแลระบบงานบัญชีให้เสร็จทันเวลา และมีประสิทธิภาพ - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
16SALES EXECUTIVE (ปฎิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- นำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าโรงงาน, ลูกค้าร้านค้า และอื่น ๆ - ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ และเก่า - บริหารการขาย เพื่อบรรลุเป้ายอดขาย - สร้างตลาดใหม่สำหรับสินค้าของบริษัท - สร้างความพึงพอใจให้แก่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
17พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีต้นทุน รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย - จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามเวลา โดยพิจารณาภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
18พนักงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- สรรหาพนักงาน และรับสมัครงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - บันทึกข้อมูลพนักงานทั้งหมดในโปรแกรม Tiger Soft - ดูแลงานด้าน Payroll และ Time Attendance - ดูแลงานสวัสดิการ และงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - ดูแลงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
19พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปพลาสแพ็ค)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงกับป้ายชิ้นงาน - บรรจุสินค้าลงกล่อง - จัดทำบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
20SALES REPRESENTATIVE (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- Present company products to factory customers - Follow orders of new and old customers to achieve sales targets - Follow up on customer service - Satisfying customers, taking care of customer pro...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป