ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 26 หน้า จำนวน 259 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61ธุรการประสานงาน(Warehouse Admin)
1.ดูแลเอกสารทั้งด้าน HR และบัญชีในการเบิกจ่าย 2.ประสานงานและจัดทำเอกสารคลังสินค้า 3.งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
63HR Supervisor
-บันทึกข้อมูลงานเอกสารเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งสินค้า ให้ถูกต้อง -ประสานงานและสแกน เกี่ยวกับงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้อง -งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
64ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Manager Production)
- วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
65พนักงานฝ่ายผลิต
- ตัดแต่ง ตกแต่ง รีแพ็ค ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด - รับผิดชอบห้องปฏิบัติงาน - รักษาคุณภาพสินค้า - ควบคุมดูแลความสะอาด ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้และบริเวณสถานที่ในการปฏิบัติงาน - รายงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
67เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(Sales Representatives)
หาลูกค้าในสายงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นลูกค้าใหม่และประสานงานกับลูกค้าเก่าที่เป้นฐานของบริษัทอยู่แล้ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
68เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบุคคล คำนวณเงินเดือนโดยใช้ program Business Plus ทำงานด้านประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
69เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
1.key ข้อมูลรับฝากสินค้าจากลุกค้า 2.key ข้อมูลจ่ายสินค้าให้ลูกค้าเมื่อมีการเบิกสินค้า 3.จัดทำ stock สินค้าส่งให้ลูกค้าและแผนกที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
70Sales Executive - พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ (กุ้งและปลา)
ต้องการพนักงานขายในแต่ละพื้นที่การขาย เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ • ขายอาหารสัตว์น้ำ (อาหารกุ้งและปลา ) • บริหารยอดขายที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ • ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารีน นูทริชั่น จำกัด