ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 465 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างอาคาร (ประจำอิมพีเรียล สำโรง)
-ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานตลอดเวลา -ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้้งหมด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
2รับสมัคร รปภ.ประจำบางพลี ด่วนๆๆๆ โทร.081-8438455,092-4429999
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
3รับสมัคร หน.ชุด รปภ.ประจำป้อมพระจุล ด่วนมากๆๆๆ โทร.081-8438455,092-4429999
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
6เจ้าหน้าที่สรรหา+ทำเงินเดือน/โซนสำโรง สมุทรปราการ
.สรรหาพนักงานเข้าโรงงาน 2.ส่งพนักงานเข้าโรงงาน 3.จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานและสถิติวันลา 4.จัดเอกสารเกี่ยวกับพนักงานบรรจุใหม่ 5.จัดทำค่าแรงและเงินเดือนพนักงาน 6.ประสานงานระหว่างบริษัทและโรงงาน 7...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
8ผู้จัดการบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- ควบคุม/ดูแล การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของบริษัทให้ถูกต้อง - ควบคุม/ดูแล รายงานภาษีต่าง ๆ และยื่นต่อกรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด - ดูแลระบบงานบัญชีให้เสร็จทันเวลา และมีประสิทธิภาพ - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
9SALES REPRESENTATIVE (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- Present company products to factory customers - Follow orders of new and old customers to achieve sales targets - Follow up on customer service - Satisfying customers, taking care of customer pro...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
10แม่บ้าน (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
- ทำความสะอาดภายในสำนักงาน และโรงงาน - จัดเตรียมเครื่องดื่มสำหรับผู้มาติดต่อ - ดูแล รักษาอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป