ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 38 หน้า จำนวน 379 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2ช่างเทคนิคเครื่องกล
- รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน - ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม - ประสานงานกับผู้ร่วมงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ( โรงงานสุขสวัสดิ์ 78 )
- ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดย คอนแทคเตอร์ และชุดควบคุมอินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น - เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
4พนักงานชายไทย ฝ่ายผลิต อัตราจ้าง 340 บาท / วัน ( สมัครงานโทร 02-291-6314- ถึง 21 )
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - มี OT 3.5 ชม. / วัน ( อาทิตย์ละ 3-4 วัน ) - ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์จ่าย 2 เท่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
5พนักงานประจำเครื่อง (ผลิตท่อเหล็ก)
- ประสานงานและรับคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบภายใน Line การผลิตจากหัวหน้า line การผลิต - ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด - ควบคุมการทำงานของตนเองให้ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
6จป.วิชาชีพ
1. ดูแลตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยรวมภายในโรงงาน 2. จัดทำแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผน 3. จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
7เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( เหล็ก )
1. เปิดใบส่งผลิตในระบบ ERP 2. จัดทำแผนการผลิตประจำวัน 3. ติดตามงานผลิตจากฝ่ายผลิต 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย 5. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายคลังสินค้า 6. รายงานผลการผลิตลงในระบบ ERP. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
8พนักงานควบคุมคุณภาพ,ตรวจสอบงานสลิท, ตัดแผ่น, งานซอย และท่อเหล็ก
อำนาจหน้าที่ 1. ประสานงานและรับคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบจากหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพในการเข้าควบคุมคุณภาพใน Line การผลิตสลิท ตัดแผ่น 2. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพเพื่อดำเนินการตรวจสภาพและแก้ไขสิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ,พนักงานที่คลังสินค้า
1. ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา.อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุมผลการทำงานของตนเองให้ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งคำนึงถึงต้นทุนในการปฏิบัติงาน 3. ปฏิบัติงานตาม W, P ของคลังสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
10ช่างซ่อมรถบรรทุก(ฮีโน่) ( สมัครงานโทร 02-291-6314- ถึง 21 )
1.ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุก 2.วางแผนงานการซ่อมบำรุงรถบรรทุก 3.ตรวจเช็คและเก็บประวัติการซ่อมรถบรรทุก 4.วางแผนและดูแลเรื่องอะไหล่รถบรรทุก 5.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)