ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 88 หน้า จำนวน 880 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
141ช่างฉีดพลาสติก
- สามารถปรับตั้ง เครื่องฉีดพลาสติกได้ - สามารควบคุมคุณภาพระหว่างผลิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
145โปรแกรมเมอร์เครื่องCNC (Programmer CNC)
1.เขียนโปรแกรม Machining Center เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ 2.วางแผนงานสำหรับกระบวนการผลิตที่จะเข้ามาทำการผลิตใน Machining Center 3.ควบคุมและดูแลคุณภาพของชิ้นงาน ก่อนการนำส่งในกระบวน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
150เจ้าหน้าที่รับส่งสินค้า(GR)@โรบินสัน รัตนาธิเบศร์ | ศรีสมาน
- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้านำมาส่งเข้าในระบบอย่างถูกต้อง พร้อมติดป้ายราคา บนสินค้า - ทำการตรวจสิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด